Liczby mówią o nas

Dane statystyczne coraz częściej informują nas o wielu różnorakich aspektach życia. Warto więc poznać cały proces opracowywania danych statystycznych, od wyznaczenia celu badania, przez czynności realizacyjne, do ostatecznego opracowania i sformułowania wniosków.