Czy mamy rok 2018? A może 5768 albo 1386?

Projekt adresowany jest do uczniów 5 klasy. Jego celem jest zapoznanie ich z „nieoczywistościami kalendarza”, m.in. z historią pomiaru czasu, oraz uświadomienie młodym ludziom utylitarnej roli matematyki.