Sports Day

Grupa uczniów przygotowuje anglojęzyczny plakat  z okazji zorganizowania w szkole Dnia Sportu, który wiąże się z ich sportowymi pasjami. Integralną częścią pracy jest późniejsza prezentacja projektu.