Współczesny rynek pracy. W drodze do wymarzonego zawodu

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz poznanie zależności zachodzących między wykształceniem a pozycją człowieka na rynku pracy.