Moja miejscowość (region) w XIX wieku

Projekt jest skierowany do klas 7 szkoły podstawowej. Ma polegać na poszerzeniu wiedzy uczniów na temat historii własnej miejscowości lub regionu w XIX w. w odniesieniu do wydarzeń politycznych i procesów społeczno-gospodarczych.