Dom pasywny – chwilowa moda czy nadzieja dla przyszłych pokoleń?

Uczniowie powinni sobie uświadomić, że kopalne źródła energii powoli się wyczerpują. Ponadto projekt stwarza możliwość pokazania zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii, w połączeniu z minimalizacją zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych.