Projekt edukacyjny „Dlaczego warto być wolontariuszem?” - gimnazjum

Projekt przewidziany jest dla pięciu grup, z których każda wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie czterech tygodni. Jako podsumowanie projektu uczniowie przygotowują Festiwal Młodego Wolontariusza oraz zakładają Szkolne Koło Wolontariatu.