Komputery w pracy

Projekt Komputery w pracy ma na celu ukazanie roli kompetencji informatycznych oraz urządzeń cyfrowych w wykonywaniu różnych zawodów. Rekomendowany dla klas 4 szkoły podstawowej.