Projekt edukacyjny „Janusz Korczak – pedagog XX wieku” – gimnazjum

Każda z czterech wyznaczonych w opisie projektu grup wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie trzech tygodni. Sugerowana liczba zadań oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania młodzieży tematem projektu.