Projekt edukacyjny „Asertywność”

Propozycja projektu z zakresu edukacji zdrowotnej, omawia kolejne etapy przygotowywania projektu – od planowania po prezentację i ewaluację. Zawiera zarówno ogólne uwagi o pracy metodą projektu, jak i praktyczne rady autorki.