Organizm – mechanizm – modelowanie w nauczaniu biologii

Projekt dla uczniów klas 7. Głównym jego założeniem jest skonstruowanie z dostępnych materiałów prostych modeli układów narządów człowieka. Efektem pracy będzie przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów.