Projekt edukacyjny „Żyliśmy we wspólnym domu” - gimnazjum

Główne cele projektu to: pogłębianie postaw szacunku i przywiązania do historii, dostrzeganie ich roli w budowaniu własnego państwa, a takze kazanie uczniom wpływu historii na kształtowanie patriotyzmu i świadomości obywatelskiej.