Chronimy środowisko przyrodnicze gminy..

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody w zamieszkiwanym przez nich regionie. Uczniowie porozmawiają na temat ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu oraz przygotują zestawienie form ochrony przyrody regionu.