Galeria wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów

Projekt jest skierowany do klas 4 szkoły podstawowej. Ma za zadanie utrwalenie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów poprzez ich prezentację metodą dramy oraz opracowanie kart na ich temat.