Wirtualne muzeum wyobraźni

Projekt poszerza wiedzę na temat różnych dziedzin sztuki. Uczy postawy szacunku i przywiązania do sztuki, dostrzegania jej roli w zaspokajaniu potrzeb estetycznych człowieka i tworzeniu tradycji i dialogu kultury. Rekomendowany dla klasy 7.