Liczę na wygraną, czyli o grach liczbowych

Jak to? Gry na lekcjach? Młodzież ma się uczyć, a nie bawić! Tak, ale pamiętajmy, że gra jest konfliktem interesów, więc grą można nazwać wszelkie działania, których celem jest uzyskanie z góry określonego rezultatu. Zagrajmy więc!