Wdech – wydech

Problem do rozwiązania w projekcie: Jaki jest skład powietrza wdychanego, a jaki – wydychanego? Cel projektu: Doświadczalne poznanie składu powietrza wdychanego i wydychanego. Przeprowadzenie co najmniej trzech eksperymentów badających skład powietrza.