W szkole nie mówią nam wszystkiego! O polu i objętości

W projekcie tym uczniowie 8 klasy poznają alternatywne, na co dzień rzadko używane, wzory obliczania pola i objętości figur i brył. Autorzy projektu chcą w ten sposób pokazać bogactwo matematyki i jej bliski kontakt z potrzebami rzeczywistego świata.