Projekt edukacyjny „Dzień wody”

Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z wodą i licznych powiązaniach tego tematu z fizyką. Uczniowie mają możliwość pogłębienia wiedzy o różnych właściwościach fizycznych wody, takich jak gęstość, napięcie powierzchniowe i ciepło właściwe