Zobaczcie matematykę!

–„Jakie znacie języki?” – „Polski, angielski!” – bez namysłu odpowiedzą uczniowie. A co z matematką? Zadaniem projektu jest uświadomienie im, że „matma” to nie tylko przedmiot szkolny, lecz najbardziej uniwersalny sposób opisywania świata. (Projekt dla klasy 5)