Projekt edukacyjny „ABC toksykologii życia codziennego” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Projekt można realizować według jednego z dwóch wariantów: A, gdzie nauczyciel jest moderatorem projektu oraz B, w którym nauczyciele i uczniowie mogą przystosować gotowe metody do własnych, autorskich koncepcji lub wykorzystać je w wersji niezmienionej.