Czy można chodzić po wodzie?

Poznanie zagadnień gęstości substancji i napięcia powierzchniowego cieczy. Przeprowadzenie eksperymentów związanych z określaniem gęstości substancji oraz pozwalających poznać wpływ określonych czynników na napięcie powierzchniowe wody.