Moja „mała ojczyzna” i jej bohaterowie w latach 1939–1989 - szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

Celami projektu są: wyjaśnienie pojęcia „małej ojczyzny” i zrozumienia roli, jaką odgrywa na tle całego kraju, wzbudzenie zainteresowania historią najnowszą własnej miejscowości oraz utrwalenie pamięci o osobach będących współtwórcami wydarzeń historycznych.