Ruch wokół nas

Projekt pozwala uczniom poznać zarówno empiryczne (pomiar prędkości roweru), jak i teoretyczne aspekty ruchu, prędkości i związanych z nimi innych zjawisk fizycznych.