Projekt edukacyjny „Rok Miłosza” - gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat życia i twórczości Czesława Miłosza, można zrealizować z okazji ogłoszenia roku 2011 Rokiem Miłosza w ramach lekcji języka polskiego. Wszyscy uczniowie biorą udział w konkursie recytatorskim utworów poety.