Krajobraz mojej okolicy dawniej i dziś

Zadaniem uczniów będzie udokumentowanie zmian, które dokonały się w krajobrazie okolicy ich domów i szkoły. Będą szukać świadków tych zmian, gromadzić dokumenty i stare fotografie. Wyniki przedstawią w postaci plakatu i mapy najbliższej okolicy.