Projekt edukacyjny „Terpenoidy i terpeny jako składniki olejków eterycznych” – szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

Projekt ma za zadanie doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów badawczych, kształcenie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników oraz nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej.