Role społeczne we współczesnej rodzinie polskiej – dziecko

Projekt przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania współczesnej rodziny oraz rozwój umiejętności wizualizowania i interpretowania wyników badań opinii publicznej.