Plusy i minusy jonów

Poznanie właściwości elektrolitów i nieelektrolitów oraz mechanizmów zjawiska dysocjacji jonowej. Przeprowadzenie eksperymentów badających zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wybranych substancji oraz określenie odczynu roztworów.