„Młody programista” warsztaty programowania dla uczniów klas młodszych

Celem projektu jest zaplanowanie, promocja i przeprowadzenie warsztatów z programowania w środowisku Scratch dla uczniów klas młodszych. Projekt rekomendowany dla klas 7.