Projekt edukacyjny „Z wizją czy bez wizji?” – gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat radia i telewizji, można zrealizować przy okazji omawiania utworów związanych z mediami. Uczniowie przygotowują gazetkę prezentującą wiadomości o radiu i telewizji oraz opinie na temat zalet i wad tych mediów.