Projekt edukacyjny „Młodzi przeciw korupcji” – gimnazjum

Celami projektu są: wyjaśnienie, czym jest korupcja oraz jakie są jej przyczyny, mechanizm działania i skutki, poznanie zasad etycznych i wartości, które powinny obowiązywać w państwie demokratycznym oraz rozwijanie postawy uczciwości.