Bryły i bryłki

Bryły różnego kształtu i różnej wielkości są tak powszechne, że nie rejestrujemy ich obecności. A przecież są to „cegiełki” naszego trójwymiarowego świata. Projekt ma zwrócić uwagę uczniów na geometryczne aspekty środowiska, w którym żyją.