Źródła wiedzy o mojej miejscowości (regionie) w XIX wieku – projekt edukacyjny

Projekt ma za zadanie przybliżyć uczniom metody pracy historyka oraz zapoznać z różnorodnością źródeł historii lokalnej z XIX w. W tym celu klasa jest dzielona na grupę archiwistów, muzealników i historyków sztuki.