Numer projektu: 1231
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Teleroweroładowacz z "Kamerlika"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem  będzie zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu urządzenia do ładowania telefonów komórkowych z wykorzystaniem siły włąsnych mięśni. Wykorzystana do tego celu zostanie rama ze starego roweru, który zostanie przerobiony na rower stacjonarny i do niego zamontuję się kilka rodzajów prądnic (wykorzystujących różne sposoby generowania prądu) oraz inne potrzebne elementy. Następnie przed klubowiczmi stanie problem badawczy do rozwiązania:
Zbadanie jakie czynniki wpływają na czas ładowania telefonu komórkowego przy użyciu siły mięśni do napędzania prądnicy z wykorzystaniem różnych metod generowania prądu.

Plan działania

Plan działania

 Etap 1 – konstruowanie:
Klubowicze dokonają analizy i porównania parametrów ładowarek do różnych modeli telefonów, zapoznają się z zasadą działania prądnicy oraz kolegów  zaprojektują i skonstruują rowerek do ładowania telefonu komórkowego. Będzie on wyposażony w różne rodzaje prądnic.
Etap 2 – badanie:
Klubowicze zbadają jakie czynniki wpływają na czas ładowania telefonu komórkowego przy użyciu siły mięśni do napędzania prądnicy z wykorzystaniem różnych metod generowania prądu. Sformułują swoje hipotezy badawcze, wybierając czynniki, które mogą wpływać na czas ładowania i w kilkuosobowych grupach przeprowadzą eksperymenty. Po dokonaniu analizy wyników i wspólnej dyskusji  w klubie wyciągną wnioski i być może postawią nowe pytania badawcze.
Etap 3 – upowszechnianie: 
Swoje wyniki i wnioski z badań klubowicze będą prezentowali  podczas gminnego festiwalu nauki. Jesli sie uda zdobyc fundusze to powstanie zakątek do ładowania komórek w szkole.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w ramach zajęć Klubu Młodego Odkrywcy "Kamerlik", który od 5 lat funkcjonuje w szkole. Na zapleczu sali fizycznej udało się juz zgromadzić zestaw narzędzi, które będą niezbędne do konstruowania urządzenia. Spotkania odbywają się co 3 tygodnie po 3 godziny lekcyjne. Dwa pierwsze dwa spotknania będą poświęcone wyszukiwaniu informacji, pogłębieniu wiedzy na temat generowania prądu oraz projektowaniu prototypu urządzenia.
Jeśli uda się zdobyć grant to podczas kolejnych spotkań zbudujemy naszą maszynę i przystąpimy do badania, a wyniki zaprezentujemy podczas gminnego festiwalu nauki, który odbędzie się w czerwcu 2020r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W czasie realizacji projektu klubowicze będą mieli okazją pracować jak naukowcy dzięki zastosowanej metodzie badawczej. Przejdą przez cały cykl metody IBL na poziomie otwartego badania gdyż sami sformułują swoje pytania badawcze i w wyniku eksperymentu poszukają odpowiedzi na nie. Będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy przed kolegami ze szkoły i  w ten sposób poćwiczą umiejętność prezentacji. Nauczą się obsługi różnych urządzeń do majsterkowania np. lutownicy. Dowiedzą się np. jak działa prądnica oraz do czego stosujemy stabilizator napięcia. Ważnym aspektem tego projektu jest też zainteresowanie młodzieży ekologicznymi sposobami zasilania niskonapięciowych urządzeń elektrycznych, których tyle używamy na co dzień.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki z grantu będą przeznaczone na zakup potrzebnych materiałów do wykonania prototypu rowerka. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Inspiracją do podjęcia właśnie takiego tematu była konieczność rozwiązania problemu uczniów dotyczącego możliwości ładowania komórek w szkole. Uczniowie często pytają nauczyciela czy mogą to zrobić gdyż maję taką potrzebę. Z tego własnie powodu ich zaangażanie w projekt będzie bardziej emocjonalne. Na uwagę zasługuje też to, że jest to ich własny pomysł dlatego warto go wykorzystać i rozbudzić w uczestnikach zainteresowanie problemem poszukiwania alterantywnych sposobów produkcji energii elektrycznej. Jeśli klubowicze zbudują takie prototypowe urządzenie, za pomocą którego przy użyciu siły swoich mięśni będą mogli zasilić telefon to po zbadaniu jego wydajności będą też mogli wykorzystać go w praktyce inni uczniowie szkoły. Kto wie, może w przyszłości w naszej szkole powstanie taki zakątek, w którym łącząc przyjemne z pożytecznym będzie można spędzić przerwę w towarzystwie znajomych, zażyć trochę ruchu i naładować komórkę :)

Szkoła

Zespół Szkół w Czerwionce

Adres

3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów