Numer projektu: 297
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

ANIMACJE i nasze filmowe wariacje ROBIMY

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Sztuka filmowa jest pasją, która nas połączyła. Poświęcamy jej naprawdę wiele (nie tylko) szkolnego czasu. Zgłębiamy zagadnienia planu filmowego, punktu widzenia kamery, montażu, narracji filmowej, gatunkowości… Mamy już także za sobą pierwsze doświadczenia w zakresie tworzenia filmu, począwszy od pisania scenariusza, przez reżyserię, nagrania i montaż, a skończywszy na jego publicznej prezentacji.

Przekaz filmowy jako samodzielny tekst jest dla nas bardzo ciekawym sposobem mówienia o wartościach, w tym inicjowania dyskusji na tematy aktualne, ważne, mające realny wpływ na nasze życie. To także znakomite narzędzie, aby zarejestrować to, co jest naszym doświadczeniem „tu i teraz”.

Jesteśmy przekonani, że aktualna sytuacja epidemiczna jest czasem szczególnym, co można pokazać np. z punktu widzenia nas - uczniów jako uczestników edukacji zdalnej. Mamy więc zamiar utrwalić to doświadczenie z ostatnich miesięcy: chcemy stworzyć film o e-lekcjach metodą animacji poklatkowej.
Plan działania

Plan działania

Realizacja filmu o szkolnych zajęciach w czasie pandemii w wybranej przez nas technice wymaga przede wszystkim stworzenia studia, które połączy świat technik komputerowych ze światem pracowni manualnej, czyli animacją poklatkową.

Mamy pomysł na scenariusz filmu, samodzielnie wykonamy scenografię oraz zaplanujemy ścieżkę dźwiękową itd. Nagrany w szkolnym studiu animacji poklatkowej materiał zmontujemy w całość i przygotujemy do publikacji.

Ostatnim etapem projektu będzie prezentacja filmiku społeczności szkolnej oraz udostępnienie naszej pracy w Internecie (na stronie www placówki oraz w mediach społecznościowych).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł zrealizujemy w naszej szkole w ramach dodatkowych (rozwijających zainteresowania) zajęć z języka polskiego.

Nasze działania planujemy zrealizować zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. stworzenie szkolnego studia animacji poklatkowej (I 2021);
2. stworzenie scenariusza filmu, elementów scenografii, ścieżki dźwiękowej itd. (II 2021);
3. nagranie i montaż filmu (II-IV 2021);
4. prezentacja i promocja filmu w środowisku lokalnym oraz w Internecie, np. na www szkoły oraz w mediach społecznościowych (IV 2021).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wprowadzenie nauki zdalnej lub hybrydowej nie przeszkodzi nam w realizacji zadania. Projekt filmu możemy przecież opracować podczas spotkań online. Nagrywanie filmu może odbywać się etapami, w małej grupie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Montaż filmu jest możliwy w dowolnym miejscu, bo wykorzystuje się tutaj wyłącznie program komputerowy lub aplikację.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Stanowimy mały zespół projektowy, dlatego stawiamy na twórczą współpracę i porozumienie. Każdy z nas wybierze sobie jedną dziedzinę pracy nad filmem (scenariusz, oświetlenie, dźwięk, nagranie, montaż, promocja) i w imieniu całej grupy weźmie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania. Takie zasady współpracy dadzą każdemu z nas poczucie sprawczości i z pewnością pozytywnie wpłyną na nasze osobiste zaangażowanie.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na:
- green screen,
- statyw do telefonu,
- mikrofon,
- statyw do mikrofonu,
- stikboty,
- lampę do nagrywania filmów,
- materiały plastyczno-techniczne,
- materiały promocyjne (plakaty, poczęstunek).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzięki realizacji zadania uczniowie będą mieli wyjątkową okazję:
1. rozwijać swoje zainteresowania poprzez aktywny kontakt z tekstami kultury;
2. nauczyć się nowych umiejętności poprzez zabawę i twórcze spędzanie wolnego czasu w grupie rówieśniczej, bo animacja to niezwykle kreatywna i rozwijająca dziedzina sztuki;
3. doskonalić umiejętności społeczne, bo praca będzie odbywać się w małej grupie, we współpracy, z dbałością o dobrą komunikację i porozumienie;
4. wykorzystać komputer, technologię IT jako wsparcie w procesie twórczym;
5. sprawdzić, na ile działania w tym obszarze mogą stać się ich pracą - ścieżką przyszłej kariery zawodowej.

Szkolne studio animacji poklatkowej, które stworzylibyśmy za pozyskane w niniejszym konkursie środki, z pewnością posłuży do realizacji innych materiałów filmowych, np. podczas omawiania lektur, analizy tekstów kultury czy poznawaniu biografii znanych osób. Pozwoli także rozwijać zainteresowania uczniów: będą mogli tworzyć autorskie filmy i zgłaszać je do konkursów i festiwali ogólnopolskich. Szkolne studio animacji poklatkowej byłoby miejscem odkrywania talentów i rozwijania pasji.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza

Adres

Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów