Numer projektu: 297
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

ANIMACJE i nasze filmowe wariacje ROBIMY

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Sztuka filmowa jest pasją, która nas połączyła. Poświęcamy jej naprawdę wiele (nie tylko) szkolnego czasu. Zgłębiamy zagadnienia planu filmowego, punktu widzenia kamery, montażu, narracji filmowej, gatunkowości… Mamy już także za sobą pierwsze doświadczenia w zakresie tworzenia filmu, począwszy od pisania scenariusza, przez reżyserię, nagrania i montaż, a skończywszy na jego publicznej prezentacji.

Przekaz filmowy jako samodzielny tekst jest dla nas bardzo ciekawym sposobem mówienia o wartościach, w tym inicjowania dyskusji na tematy aktualne, ważne, mające realny wpływ na nasze życie. To także znakomite narzędzie, aby zarejestrować to, co jest naszym doświadczeniem „tu i teraz”.

Jesteśmy przekonani, że aktualna sytuacja epidemiczna jest czasem szczególnym, co można pokazać np. z punktu widzenia nas - uczniów jako uczestników edukacji zdalnej. Mamy więc zamiar utrwalić to doświadczenie z ostatnich miesięcy: chcemy stworzyć film o e-lekcjach metodą animacji poklatkowej.
Plan działania

Plan działania

Realizacja filmu o szkolnych zajęciach w czasie pandemii w wybranej przez nas technice wymaga przede wszystkim stworzenia studia, które połączy świat technik komputerowych ze światem pracowni manualnej, czyli animacją poklatkową.

Mamy pomysł na scenariusz filmu, samodzielnie wykonamy scenografię oraz zaplanujemy ścieżkę dźwiękową itd. Nagrany w szkolnym studiu animacji poklatkowej materiał zmontujemy w całość i przygotujemy do publikacji.

Ostatnim etapem projektu będzie prezentacja filmiku społeczności szkolnej oraz udostępnienie naszej pracy w Internecie (na stronie www placówki oraz w mediach społecznościowych).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł zrealizujemy w naszej szkole w ramach dodatkowych (rozwijających zainteresowania) zajęć z języka polskiego.

Nasze działania planujemy zrealizować zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. stworzenie szkolnego studia animacji poklatkowej (I 2021);
2. stworzenie scenariusza filmu, elementów scenografii, ścieżki dźwiękowej itd. (II 2021);
3. nagranie i montaż filmu (II-IV 2021);
4. prezentacja i promocja filmu w środowisku lokalnym oraz w Internecie, np. na www szkoły oraz w mediach społecznościowych (IV 2021).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wprowadzenie nauki zdalnej lub hybrydowej nie przeszkodzi nam w realizacji zadania. Projekt filmu możemy przecież opracować podczas spotkań online. Nagrywanie filmu może odbywać się etapami, w małej grupie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Montaż filmu jest możliwy w dowolnym miejscu, bo wykorzystuje się tutaj wyłącznie program komputerowy lub aplikację.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Stanowimy mały zespół projektowy, dlatego stawiamy na twórczą współpracę i porozumienie. Każdy z nas wybierze sobie jedną dziedzinę pracy nad filmem (scenariusz, oświetlenie, dźwięk, nagranie, montaż, promocja) i w imieniu całej grupy weźmie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania. Takie zasady współpracy dadzą każdemu z nas poczucie sprawczości i z pewnością pozytywnie wpłyną na nasze osobiste zaangażowanie.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na:
- green screen,
- statyw do telefonu,
- mikrofon,
- statyw do mikrofonu,
- stikboty,
- lampę do nagrywania filmów,
- materiały plastyczno-techniczne,
- materiały promocyjne (plakaty, poczęstunek).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzięki realizacji zadania uczniowie będą mieli wyjątkową okazję:
1. rozwijać swoje zainteresowania poprzez aktywny kontakt z tekstami kultury;
2. nauczyć się nowych umiejętności poprzez zabawę i twórcze spędzanie wolnego czasu w grupie rówieśniczej, bo animacja to niezwykle kreatywna i rozwijająca dziedzina sztuki;
3. doskonalić umiejętności społeczne, bo praca będzie odbywać się w małej grupie, we współpracy, z dbałością o dobrą komunikację i porozumienie;
4. wykorzystać komputer, technologię IT jako wsparcie w procesie twórczym;
5. sprawdzić, na ile działania w tym obszarze mogą stać się ich pracą - ścieżką przyszłej kariery zawodowej.

Szkolne studio animacji poklatkowej, które stworzylibyśmy za pozyskane w niniejszym konkursie środki, z pewnością posłuży do realizacji innych materiałów filmowych, np. podczas omawiania lektur, analizy tekstów kultury czy poznawaniu biografii znanych osób. Pozwoli także rozwijać zainteresowania uczniów: będą mogli tworzyć autorskie filmy i zgłaszać je do konkursów i festiwali ogólnopolskich. Szkolne studio animacji poklatkowej byłoby miejscem odkrywania talentów i rozwijania pasji.
Opis realizacji

Opis realizacji

Naszym zamiarem było stworzenie autorskiego filmu o e-lekcjach metodą animacji poklatkowej. Osiągnęliśmy obrany cel – zrealizowaliśmy to zadanie.
 
Praca w projekcie została podzielona na kilka etapów, z dokładnym rozpisaniem działań w kalendarzu naszego zespołu. Na początku stworzyliśmy studio animacji poklatkowej, zebraliśmy potrzebne materiały papierniczo-plastyczne oraz dokonaliśmy wyboru programów komputerowych do obróbki i montażu nagrania. Opracowaliśmy scenariusz filmu oraz scenografię i podkład muzyczny. Chcąc dodatkowo wykorzystać ścieżkę dźwiękową z Zanorg.com, nawiązaliśmy kontakt z jego twórcą z Francji i pozyskaliśmy zgodę.
 
Nagrania odbywały się w szkolnym (mobilnym) studiu animacji poklatkowej. Film został zaprezentowany na stronie FB naszej szkoły oraz w serwisie YouTube.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największą trudnością było pogodzenie nauki w formie zdalnej (obecność na lekcjach online) z koniecznością przyjazdów do szkoły. Sporym wyzwaniem okazało się także samo nagrywanie poszczególnych scenek metodą animacji poklatkowej w warunkach reżimu sanitarnego. Niektórzy członkowie zespołu byli czasowo objęci kwarantanną, co wymagało sprawnej zmiany organizacji pracy. Mieliśmy zamiar zorganizować premierę filmu w szkole, ale niestety okazało się to niemożliwe z racji obostrzeń z powodu pandemii.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie mieli okazję:
 • zrealizować bardzo ambitne zadanie nie tylko w krótkim czasie, ale przede wszystkim w trudnych, bo z uwagi na pandemię nieprzewidywalnych warunkach – dzięki temu poznali w praktyce, na czym polegają m.in. elastyczne współdziałanie w grupie, podejmowanie trudnych decyzji, ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie zadania w ustalonym terminie, w razie potrzeby - szybkie zmiany organizacji pracy;
 • poznać zasady tworzenia filmu metodą animacji poklatkowej na wszystkich etapach jego produkcji, a nową, specjalistyczną wiedzę wykorzystać w praktyce podczas tworzenia autorskiego filmu;
 • wyszukiwać i analizować ofertę produktów na rynku w zakresie wyposażenia mobilnego studia animacji poklatkowej, decydować również o wyborze materiałów papierniczo-plastycznych oraz programów komputerowych, kalkulować koszty zakupu - dzięki temu współdecydowali w zarządzaniu budżetem projektu;
 • wyszukiwać w sieci informacje na temat twórcy danej pracy oraz ubiegać się o jego zgodę na publikację materiału – dzięki temu w filmie została wykorzystana muzyka innego twórcy z zachowaniem praw autorskich;
 • rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybraną aktywnością – dzięki sprawnemu podzieleniu się zadaniami zgodnie z indywidualnymi umiejętnościami i zdolnościami każdy w zespole był ważny i potrzebny, miał poczucie sprawczości i robił to, co sprawia mu najwięcej radości.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Stworzyliśmy szkolne studio animacji poklatkowej, dzięki czemu nie tylko my jako zespół projektowy, ale także nasi koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy są zainteresowani sztuką filmową, będą mogli rozwijać swoją pasję w przyszłości. Mamy narzędzia do tworzenia kolejnych filmów, np. związanych z tematyką lekcji, innymi projektami lub jako prace konkursowe.
 
Nasz film dotyczy nauki zdalnej, widzianej oczyma uczniów, nauczycieli i rodziców. Może być uznany za próbę uchwycenia i zarejestrowania zdarzeń „tu i teraz”. Podeszliśmy do tematu z dużym dystansem, poczuciem humoru, tak aby praca nie stała się dokumentem, lecz inspiracją i przyczynkiem do dobrej zabawy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Zrealizowanie projektu dało nam ogromnie dużo radości, dlatego że zadanie wykonywaliśmy razem, w zespole. Wspieraliśmy się nawzajem. Była to też okazja do lepszego poznania się i zacieśnienia relacji. Niektórzy z nas odkryli w sobie nowe talenty. Przedstawienie trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, jaką jest nauczanie zdalne, w formie komicznej, czyli w tzw. krzywym zwierciadle, pozwoliło nam nabrać dystansu do problemów, jakie nam się przytrafiają, a tym samym złagodzić stres i przezwyciężyć monotonię codziennego życia.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Projekt zrealizowaliśmy w najbardziej optymalny sposób, biorąc pod uwagę okoliczności, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. Zapewne przebieg realizacji zadania wyglądałby inaczej, a jej efekt byłby lepszy, gdybyśmy mieli możliwość działania w normalnych warunkach. Trudno więc wskazać coś, co można by było zrobić inaczej. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Mieliśmy zamiar zorganizować premierę filmu w szkole, w formie wydarzenia stacjonarnego, dla całej społeczności. Niestety musieliśmy z tych planów zrezygnować, gdyż takie działanie okazało się niemożliwe z racji obostrzeń z powodu pandemii.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup produktów:
 • Toy Shed Stikbot DLX Toy Figure (green screen wraz z dodatkowym statywem i figurkami),
 • figurki stikbot (różne kolory i rodzaje);
 • zestaw do nagrywania filmów telefonem (statyw, mikrofon, lampy);
 • adapter, tak aby można było rejestrować obraz i dźwięk telefonami różnego typu (iPhone, smartfon),
 • materiały papierniczo-techniczne oraz plastyczne,
 • plastikowy pojemnik na mobilne studio animacji poklatkowej.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza

Adres

Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów