Numer projektu: 290
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

My very special book

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym celem jest połączenie nauki języka angielskiego z biblioterapią. Chcemy wspólnie napisać i zilustrować książeczkę terapeutyczną z zadaniami rozwijającymi umiejętności grafomotoryczne, która poruszać będzie temat odmienności, poczucia odrzucenia i sposobów na to, żeby doceniać naszą różnorodność i znajdować w sobie mocne strony. Książeczka ma na celu budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości.
Plan działania

Plan działania

1. Omówienie tematu poczucia odrzucenia w grupie, odmienności, poczucia własnej wartości.
 2. Stworzenie postaci bajkowej, która odpowiada naszej tematyce.
 3. Stworzenie zarysu fabuły książki.
 4. Praca nad formą książki- ustalenie typu zadań, układu książki, ilości ilustracji, oraz zawartej treści.
 5. Napisanie treści książki w języku angielskim.
 6. Stworzenie ilustracji.
 7. Wykreowanie zadań grafomotorycznych zgodnych z treścią książeczki.
 8. Wydanie książki w formie pdf i w formie papierowej.
 9. Stworzenie cyklu warsztatów biblioterapeutycznych bazujących na książce.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w szkole, w formie koła zainteresowań języka angielskiego "My very special book". Proces tworzenia książki będzie trwał w formie cyklicznych- cotygodniowych spotkań grupy projektowej od grudnia 2020 do marca 2021. Warsztaty na podstawie książki odbędą się w kwietniu 2021.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku pracy zdalnej, lub hybrydowej, książkę będziemy tworzyć z pomocą platformy Microsoft Teams, a pomysły zapisywać na dysku Google. Podobnie warsztaty na temat książki mogą odbyć się na tej samej platformie- po wcześniejszym dostarczeniu książeczki w wersji papierowej do uczestników, lub zrezygnowaniu z ćwiczeń grafomotorycznych na rzecz zadań w formie online.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczeń potrafi:
 -stworzyć własną postać bajkową i nadać jej cechy ludzkie
 -ułożyć dialogi i fabułę w języku angielskim
 -stworzyć zadania grafomotoryczne
 -opowiedzieć, czym jest poczucie odrzucenia, co to są mocne strony i jak zbudować silne poczucie własnej wartości
 -przedstawić i opowiedzieć stworzoną przez grupę historię
 -pracować w grupie
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana pomoże nam w wydaniu książki w formie papierowej, chcielibyśmy w miarę możliwości podjąć współpracę z innymi placówkami oświatowymi (np. szkoły szpitalne, szkoły specjalne), którym udostępnilibyśmy naszą książkę i przeprowadzilibyśmy warsztaty z nią związane.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość i oryginalność naszego pomysłu tworzymy my- jej autorzy. Dzieci biorące udział w projekcie, to uczniowie szkoły specjalnej, dla których temat odrzucenia i poczucia inności jest szczególnie bliski. Chcemy mu nadać nowy- bajkowy wymiar, oswoić problemy i trudności, z którymi dzieci mierzą się na co dzień, w formie plastycznej, komiksowej, kolorowej- dla nas ta historia, to forma terapii, w której spróbujemy odnaleźć nasze mocne strony i sposób na to, żeby osiągać sukcesy, mimo wielu trudności. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się stworzyć naszą książeczkę w formie pdf i w formie papierowej- wysyłamy ją w świat do Fundacji Serdecznik, która użyje jej w swoich Bajkowozach, czyli bibliotekach szpitalnych. Książka trafiła również do zaprzyjaźnionych szkół specjalnych i szpitalnych z województwa śląskiego (np. Częstochowa, Zabrze).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Praca w formie online jest dla nas wyzwaniem, które generowało drobne trudności w pracy nad książką, ale daliśmy sobie z tym radę! Najtrudniejsze było przesyłanie plików graficznych, oraz konieczność wyćwiczenia umiejętności współpracy w grupie podczas zajęć w formie zdalnej- dzięki temu wiele nauczyliśmy się o narzędziach wirtualnej współpracy, ale też poświęciliśmy na to wiele czasu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie rozwinęli umiejętności opowiadania, wyobraźni, współpracy w grupie i umiejętności osiągania kompromisu. Coraz lepiej tworzymy postaci, potrafimy tworzyć fabułę, układać wydarzenia w porządku chronologicznym, ćwiczyliśmy pamięć i motorykę małą. A przede wszystkim uczniowie wiedzą i rozumieją, że inny nie oznacza gorszy, że należy się nawzajem szanować i szukać w sobie pozytywnych cech. Wiemy, co to znaczy wierzyć w siebie i wspierać się nawzajem.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Książeczka trafi do bibliotek szpitalnych, dzieciaki przebywające w szpitalach, będą mogły korzystać z naszej historii, by uczyć się o równym traktowaniu i o odmienności. O projekcie napisała lokalna gazeta: Moje Tychy, oraz opowiadaliśmy o nim w Radio Złote Przeboje. Zaprzyjaźnione szkoły z województwa korzystały z książeczki przy prowadzeniu warsztatów, dzięki czemu więcej dzieciaków poznało historię Alexa i rozwinęło kompetencje miękkie. We współpracy z Fundacją Maxima Dzieciom, zorganizowaliśmy warsztaty biblioterapeutyczne online z naszą książką, skierowane do dzieci z cukrzycą.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z wydania audiobooka, który stworzył dla nas Mariusz Rzepka z podcastu: Czyta: #Tata Mariusz. Dzięki niemu, książka może trafić w formie wirtualnej do naprawdę dużej grupy odbiorców online, i nawet dzieciaki, które nie lubią czytać, mogą z niej korzystać. Nawiązaliśmy kontakt z wieloma placówkami- szkołami specjalnymi i szpitalnymi, a także z dwoma Fundacjami (Serdecznik, oraz Maxima Dzieciom), dzięki czemu nasza książka trafia w ręce wielu dzieciaków zarówno w formie papierowej, jak i w formie pdf.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że zrobilibyśmy książkę z kilkoma rozdziałami, nie tylko jedną historią, żeby każdy uczestnik projektu, mógł się wykazać i opowiedzieć swój pomysł. Chciałabym, żeby nauczyciele zauważyli, jak wiele umiejętności dzieciaki miały okazję kształcić już w samym procesie tworzenia książki, a później podczas warsztatów na jej temat. Już sama praca nad książką była dla dzieciaków przygodą i wyzwaniem, dzięki któremu poznały wiele swoich umiejętności i nauczyły się być z nich dumne. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane punkty i nie zmienialiśmy pierwotnego planu książki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na wydrukowanie książeczki w formie papierowej.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.youtube.com/watch?v=vTBLbjzDVwA

Szkoła

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Adres

Paprocańska 84, 43-110 Tychy

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów