Numer projektu: 290
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

My very special book

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym celem jest połączenie nauki języka angielskiego z biblioterapią. Chcemy wspólnie napisać i zilustrować książeczkę terapeutyczną z zadaniami rozwijającymi umiejętności grafomotoryczne, która poruszać będzie temat odmienności, poczucia odrzucenia i sposobów na to, żeby doceniać naszą różnorodność i znajdować w sobie mocne strony. Książeczka ma na celu budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości.
Plan działania

Plan działania

1. Omówienie tematu poczucia odrzucenia w grupie, odmienności, poczucia własnej wartości.
 2. Stworzenie postaci bajkowej, która odpowiada naszej tematyce.
 3. Stworzenie zarysu fabuły książki.
 4. Praca nad formą książki- ustalenie typu zadań, układu książki, ilości ilustracji, oraz zawartej treści.
 5. Napisanie treści książki w języku angielskim.
 6. Stworzenie ilustracji.
 7. Wykreowanie zadań grafomotorycznych zgodnych z treścią książeczki.
 8. Wydanie książki w formie pdf i w formie papierowej.
 9. Stworzenie cyklu warsztatów biblioterapeutycznych bazujących na książce.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w szkole, w formie koła zainteresowań języka angielskiego "My very special book". Proces tworzenia książki będzie trwał w formie cyklicznych- cotygodniowych spotkań grupy projektowej od grudnia 2020 do marca 2021. Warsztaty na podstawie książki odbędą się w kwietniu 2021.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku pracy zdalnej, lub hybrydowej, książkę będziemy tworzyć z pomocą platformy Microsoft Teams, a pomysły zapisywać na dysku Google. Podobnie warsztaty na temat książki mogą odbyć się na tej samej platformie- po wcześniejszym dostarczeniu książeczki w wersji papierowej do uczestników, lub zrezygnowaniu z ćwiczeń grafomotorycznych na rzecz zadań w formie online.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczeń potrafi:
 -stworzyć własną postać bajkową i nadać jej cechy ludzkie
 -ułożyć dialogi i fabułę w języku angielskim
 -stworzyć zadania grafomotoryczne
 -opowiedzieć, czym jest poczucie odrzucenia, co to są mocne strony i jak zbudować silne poczucie własnej wartości
 -przedstawić i opowiedzieć stworzoną przez grupę historię
 -pracować w grupie
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana pomoże nam w wydaniu książki w formie papierowej, chcielibyśmy w miarę możliwości podjąć współpracę z innymi placówkami oświatowymi (np. szkoły szpitalne, szkoły specjalne), którym udostępnilibyśmy naszą książkę i przeprowadzilibyśmy warsztaty z nią związane.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość i oryginalność naszego pomysłu tworzymy my- jej autorzy. Dzieci biorące udział w projekcie, to uczniowie szkoły specjalnej, dla których temat odrzucenia i poczucia inności jest szczególnie bliski. Chcemy mu nadać nowy- bajkowy wymiar, oswoić problemy i trudności, z którymi dzieci mierzą się na co dzień, w formie plastycznej, komiksowej, kolorowej- dla nas ta historia, to forma terapii, w której spróbujemy odnaleźć nasze mocne strony i sposób na to, żeby osiągać sukcesy, mimo wielu trudności. 

Szkoła

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Adres

Paprocańska 84, 43-110 Tychy

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów