Numer projektu: 425
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Ciekawość nie istnieje bez przyczyny"- czyli Mali Badacze w świetlicy

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań najmłodszych uczniów w kierunku nauk ścisłych oraz podniesienie atrakcyjności zajęć świetlicy szkolnej.

Wiadomo, że dzieci już od najmłodszych lat są ciekawe świata, wszystkiego co je otacza. Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty. Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania, planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań, a tym samym poszerzają horyzonty myślowe małych badaczy. Eksperymenty,  wstępem do zdobywania wiedzy w kolejnych etapach edukacji.
Plan działania

Plan działania

Badanie i poznawanie właściwości chemicznych i fizycznych prostych odczynników wykorzystywanych w eksperymentach podczas spotkań świetlicowych. Nabywanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków, udostępnianie na szkolnym profilu Facebook'a.


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia odbywają się w grupie świetlicy szkolnej raz w tygodniu przez cały rok szkolny.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wysyłanie filmików z przeprowadzonych przez nauczyciela doświadczeń,  prostych instrukcji oraz listy produktów użytych do przygotowania eksperymentu. 
Spotkania online z grupą badawczą na platformie Meet w celu przeprowadzenia doświadczeń przez uczestników.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się przede wszystkim współpracy, analizowania i wyciągania wniosków na temat przeprowadzonych eksperymentów, nowych terminów nauk ścisłych, bezpieczeństwa podczas pracy, a także nabiorą wiary we własne możliwości i umiejętności.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup niezbędnych produktów do przeprowadzenia eksperymentów, materiałów ochronnych i szkła laboratoryjnego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Eksperymenty chemiczne oraz fizyczne, możliwość nauki poprzez zabawę i doświadczanie wśród uczniów klas pierwszych stanowi unikatową metodę nauki w codziennych realiach polskiej szkoły.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2

Adres

3 Maja 27, 08-220 Sarnaki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów