Numer projektu: 425
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Ciekawość nie istnieje bez przyczyny"- czyli Mali Badacze w świetlicy

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań najmłodszych uczniów w kierunku nauk ścisłych oraz podniesienie atrakcyjności zajęć świetlicy szkolnej.

Wiadomo, że dzieci już od najmłodszych lat są ciekawe świata, wszystkiego co je otacza. Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty. Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania, planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań, a tym samym poszerzają horyzonty myślowe małych badaczy. Eksperymenty,  wstępem do zdobywania wiedzy w kolejnych etapach edukacji.
Plan działania

Plan działania

Badanie i poznawanie właściwości chemicznych i fizycznych prostych odczynników wykorzystywanych w eksperymentach podczas spotkań świetlicowych. Nabywanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków, udostępnianie na szkolnym profilu Facebook'a.


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia odbywają się w grupie świetlicy szkolnej raz w tygodniu przez cały rok szkolny.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wysyłanie filmików z przeprowadzonych przez nauczyciela doświadczeń,  prostych instrukcji oraz listy produktów użytych do przygotowania eksperymentu. 
Spotkania online z grupą badawczą na platformie Meet w celu przeprowadzenia doświadczeń przez uczestników.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się przede wszystkim współpracy, analizowania i wyciągania wniosków na temat przeprowadzonych eksperymentów, nowych terminów nauk ścisłych, bezpieczeństwa podczas pracy, a także nabiorą wiary we własne możliwości i umiejętności.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup niezbędnych produktów do przeprowadzenia eksperymentów, materiałów ochronnych i szkła laboratoryjnego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Eksperymenty chemiczne oraz fizyczne, możliwość nauki poprzez zabawę i doświadczanie wśród uczniów klas pierwszych stanowi unikatową metodę nauki w codziennych realiach polskiej szkoły.
Opis realizacji

Opis realizacji

Pomysł na przeprowadzenie zajęć "Ciekawość nie istnieje bez przyczyny - czyli Mali Badacze w świetlicy” zrodził się z pasji nauczyciela i dostrzeżenia potrzeb uczniów. Uczniowie przebywający po lekcjach w świetlicy szkolnej potrzebują aktywności, które zaspokoją ich ciekawość, pobudzą do  kreatywnego myślenie, rozwiną wyobraźnię a przede wszystkim zachęcą do czerpania radości płynącej z odkrywania czegoś nowego.
Działania projektowe rozpoczęliśmy  w październiku 2020 roku ze stałą piętnastoosobową grupą uczniów klas pierwszych. Z Małymi Badaczami spotykaliśmy się raz w tygodniu i zrealizowaliśmy zajęcia polegające na eksperymentowaniu z wykorzystaniem prostych, ogólnodostępnych składników. 

W ramach naszych spotkań przeprowadziliśmy następujące eksperymenty:
 1. Oliwa sprawiedliwa  zawsze na wierzch wypływa - badanie gęstości cieczy z wykorzystaniem miodu, oleju kuchennego, wody, syropów itp.
 2. Skąd ten gaz?- eksperymenty z sodą oczyszczona, kwaskiem cytrynowym
- Dmuchanie balonów
- Wulkan
- Tańczące rodzynki
- Chemiczne jojo
- Lawa
 1. Tęcza na talerzu - zjawisko dyfuzji w cieczach
 2. Dlaczego nartnik pływa po powierzchni wody, a kropla wody ma kulisty kształt? - sekrety napięcia powierzchniowego 
 3. Kolorowe mleko - napięcie powierzchniowe cieczy
 4. Badanie właściwości mas plastycznych:
- masa solna
- slimy
 1. Ciecz Nienewtonowska
 2. Dlaczego ciasto rośnie? - “ magiczne” właściwości proszku do pieczenia i drożdży
 3. Dowody na istnienie powietrza
 4. Mieszaniny i sposoby i rozdzielania
 5. Hodowla kryształów
 6. “Sztuczny śnieg”
 7. Nurek Kartezjusza- zabawka edukacyjna - badanie prawa Archimedesa i Pascala
 8. Zegar jodowy z wykorzystaniem witaminy C, jodyny, skrobi ziemniaczanej, wody utlenionej.
 9. Gumowe jajko
 10. Dlaczego jajko w wodzie tonie, a w solance pływa?

Wszystkie przeprowadzone zajęcia promowaliśmy publikując zdjęcia, filmiki na szkolnym Facebooku, stronie internetowej szkoły. Powstawały też gazetki ścienne na szkolnym korytarzu dokumentujące działania Małych Badaczy. 


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Niewątpliwie największym wyzwaniem było poradzenie sobie w sytuacji pracy zdalnej. Mimo, iż większość zajęć przeprowadziliśmy stacjonarnie, zdarzyły się przerwy i konieczność eksperymentowania w domu pod okiem rodziców, którzy musieli pomóc Badaczom w odczytaniu instrukcji graficznych, przesyłanych przez opiekuna projektu, zgromadzeniu niezbędnych składników, bezpiecznym przeprowadzeniu eksperymentu i udokumentowaniu doświadczenia. 

Szczególnym wyzwaniem było też zapanowanie nad Małymi Badaczami, którzy bardzo emocjonalnie i żywiołowo podchodzili do realizowanych działań.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt sprawił, że najmłodsi uczniowie nauczyli się współpracy, dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów. Samodzielne wykonywanie prostych i efektownych eksperymentów rozbudziło i zaspokoiło ich ciekawość świata. Zabawy badawcze sprawiły, że uczniowie w łatwy i przyjemny sposób zdobyli wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.


Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Działania projektowe zintegrowały pierwszoklasistów, pozwoliły nabrać wiary we własne możliwości.

Z przeprowadzonej wśród rodziców ankiety jednoznacznie wynika, iż rodzice doceniają i bardzo pozytywnie oceniają tego typu przedsięwzięcie w szkolnej świetlicy. W udziale dziecka w projekcie dostrzegają same pozytywy. Na uwagę zasługuje fakt, iż rodzice włączyli się w działania podczas nauki zdalnej, chętnie eksperymentowali z dziećmi, które po zajęciach powtarzały doświadczenia w domu. Niektórzy rodzice uczestniczyli też w zajęciach projektowych jako obserwatorzy zajęć.


Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Uczestnicy grupy są szczególnie dumni, że wkładając fartuchy i gogle mogli zamienić w prawdziwych Małych Badaczy i eksperymentując poznawać świat i wyjaśniać zjawiska w nim zachodzące.

Szczególnym osiągnięciem jest pełna integracja grupy, uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, a wszystkie działania sprawiły im dużo radości.

Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, a zajęcia będą kontynuowane, mimo zakończenia projektu.


Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Okazało się, że realizując projekt z tak młodymi uczestnikami, niezbędna może być pomoc innych osób. Warto rozważyć pomoc innego nauczyciela lub uczniów klas starszych do pomocy w realizacji projektu.

Warto też pomyśleć o wydłużeniu czasu na realizację danego zadania - eksperymenty tak fascynują dzieci, pobudzają do zadawania pytań,  że godzinne zajęcia są niewystarczające do zaspokojenia ich ciekawości. 


Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Pomysł na przeprowadzenie zajęć projektowych “Ciekawość nie istnieje bez przyczyny - czyli mali Badacze w świetlicy” udało się zrealizować w całości, mimo okresów nauki zdalnej. W związku z tym, że zajęcia będą kontynuowane mimo zakończenia projektu, Quiz podsumowujący zdobytą wiedzę, podsumowanie i wręczenie pamiątkowych dyplomów Małego Badacza odbędzie się w czerwcu 2021 roku.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzania eksperymentów, materiałów ochronnych (fartuchy, gogle, rękawiczki gumowe),
podstawowego szkła laboratoryjnego, innych pomocy niezbędnych do przeprowadzania eksperymentów (m.in. pipety, strzykawki itp), drobnych nagród za wygraną w Quizie oraz drobnych upominków dla wszystkich uczestników projektu. 


Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/RNX6GF_dLuI

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2

Adres

3 Maja 27, 08-220 Sarnaki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów