Numer projektu: 320
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Oddychający mural w centrum Krakowa.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Problem zanieczyszczenia powietrza w mieście jest bardzo istotny, a to głównie za sprawą smogu, w którym znajdują się tlenki azotu. Tlenki azotu są szczególnie niebezpieczne dla organizmu ludzkiego, ponieważ są bardzo toksyczne i działają drażniąco w kontakcie ze skórą i oczami. Nasza szkoła zlokalizowana jest w centrum Krakowa, który boryka się z problemem jakości powietrza i smogiem od wielu lat. Chcemy zadbać o powietrze w okolicy naszego szkolnego budynku i, z pomocą farby, która neutralizuje zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu, stworzyć oddychający mural. Dodatkowo, będzie on przedstawiał grafiki oraz hasła z ważnymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska. W efekcie powstanie zielona przestrzeń i mural przyczyniający się do poprawy jakości powietrza, który jednocześnie będzie miał charakter edukacyjny dla uczniów szkoły i mieszkańców Krakowa. 
Plan działania

Plan działania

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielkami plastyki i biologii planują stworzyć oczyszczający powietrze mural edukacyjny dotyczący problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Chcemy stworzyć go na murze otaczającym szkołę, wykorzystując innowacyjną farbę,, która oczyszcza powietrze - rozkłada tlenki azotu na niegroźne dla zdrowia i środowiska substancje. Jeden metr pomalowany tą farbą oczyszcza powietrze z taką samą skutecznością, co jedno drzewo. W przypadku otrzymania dodatkowego grantu planujemy stworzyć zieloną ścianę, która dodatkowo będzie produkowała tlen oraz zapewniała miejsce bytowania pożytecznym owadom i ptakom. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będziemy prowadzić na terenie szkoły. Początkowe etapy uwzględniające warsztaty edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza oraz przygotowanie projektu graficznego mogą być prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i online. Malowanie muralu odbywać się będzie w marcu/kwietniu. Również w marcu/kwietniu/maju możliwe są dodatkowe warsztaty mające na celu wybór odpowiednich rodzimych gatunków roślin produkujących duże ilości tlenu i/oraz stanowiące wspaniałe siedliska dla pożytecznych zwierząt, w tym owadów, a także działania związane z zasadzeniem i pielęgnacją wybranych roślin zielonych. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Znaczna część realizacji projektu (warsztaty edukacyjne, tworzenie projektu graficznego) są możliwe zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie czy hybrydowo. Część praktyczna projektu (malowanie muralu, sadzenie roślin) będzie miała miejsce dopiero w marcu/kwietniu, gdy planowany jest koniec pandemii, ponadto będzie się odbywać na świeżym powietrzu i istnieje możliwość dostosowania się do panujących obostrzeń sanitarnych. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu graficznego oddychającego muralu edukacyjnego nt. zanieczyszczenia powietrza w Krakowie - nie tylko od strony graficznej, ale także merytorycznej dotyczącej kwestii ochrony środowiska. Uczestnicy wezmą także udział w serii warsztatów edukacyjnych pro-środowiskowych, gdzie nauczą się między innymi dlaczego jakość powietrza ma znaczenie i jakie działania mogą pomóc w poprawie jego jakości. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na zakup nowatorskiej farby oczyszczającej powietrze z tlenków azotu, które są jednymi z najgroźniejszych zanieczyszczeń atmosfery w Krakowie. Dodatkowe środki przeznaczymy na stworzenie oddychającej ściany, czyli na zakup roślin zielonych produkujących dużą ilość tlenu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł wykonania edukacyjnego muralu z wykorzystaniem farby oczyszczającej powietrze jest oryginalny i innowacyjny. Ma znaczenie dla jakości powietrza, jakim na co dzień oddychają nie tylko uczniowie Kolegium Europejskiego, ale także inni mieszkańcy Krakowa. Dodatkowo pragniemy wprowadzić element edukacyjny o charakterze społecznym. Może w ten sposób zainspirujemy inne osoby do działania! 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/6hpYZ2C2Z_E - film "Oddychaj" stworzony przez A.Giermek na potrzeby aplikacji o grant projektanciedukacji.pl
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zorganizować anglojęzyczny cykl warsztatów dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie klasy VI.
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób sprawdzić aktualny stan powietrza w Polsce i na świecie. Korzystając z map pokazujących zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym, wspólnie szukaliśmy kraju najbardziej zanieczyszczonego i takiego, w którym powietrze jest najlepszej jakości. Poznaliśmy przyczyny powstawania smogu oraz jego negatywny wpływ na środowisko i skutki zdrowotne dla ludzi. Uczniowie dowiedzieli się na jakiej zasadzie działa farba oczyszczająca powietrze i podjęli próbę nauczenia się weryfikować czy przedstawione informacje są naukowo potwierdzone. Poznali także zjawisko fotokatalizy, które wykorzystuje farba. 
Następnie, pod okiem nauczyciela plastyki, grupa projektowa zajęła się tworzeniem projektu muralu. Każdy uczestnik grupy tworzył dzieło w ustalonym stylu, które następnie zostało połączone w jeden duży projekt. 
Drugą częścią praktyczną było stworzenie projektu tablicy informacyjnej, która zostanie umieszczona w okolicach naszego muralu. Każdy uczestnik stworzył własną tablicę na podstawie zdobytej na warsztatach wiedzy, następnie pomysły zostaną zebrane w całość, a tablica wydrukowana.
Zakupiliśmy oczyszczającą farbę, która pozwoli na pomalowanie do 25-30 m2 powierzchni oraz wszystkie potrzebne narzędzia do stworzenia muralu. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie wiedzieliśmy wcześniej, że użycie farby wymaga temperatur powyżej 5 stopni Celsjusza w czasie malowania oraz w całym procesie schnięcia. Dotychczasowe warunki pogodowe w kwietniu nie pozwoliły na wykonanie muralu, gdyż dostępne były na to tylko konkretne dni w których grupa projektowa miałaby możliwość przyjścia do szkoły. Po ustabilizowaniu się pogody zajmiemy się stworzeniem muralu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie dowiedzieli się czym spowodowane jest zanieczyszczenie środowiska i jak można mu przeciwdziałać. Co według nas najważniejsze, uczniowie nauczyli się, że muszą akceptować stanu środowiska, a mogą intensywnie działać, aby poprawić życie swoje i innych. 
Osoby wchodzące w skład grupy projektowej miały możliwość uczestniczyć od samego początku w planowaniu prac i bezpośrednio wpłynąć na finalny projekt. Dodatkowo miały możliwość kształtowania umiejętności pracy w grupie, zwłaszcza ustalania kompromisów. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki realizacji projektu społeczność szkolna i okoliczni mieszkańcy zyskają czystsze powietrze. 1 m2 wymalowany farbą oczyszczającą oczyszcza powietrze w takim stopniu, jak jedno dojrzałe drzewo – my „namalujemy” 20 drzew, które będą pracowały na nasze zdrowie całymi dniami. Dodatkowo, zaplanowaliśmy plakat, który będzie informował o wyjątkowości naszego muralu i zwracał uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Szczególnie chcemy uwzględnić najważniejsze rady, które można stosować, aby wpływać na poprawę jakości powietrza. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że z sukcesem uświadomiliśmy uczniom możliwość zastosowania alternatywnych sposobów na radzenie sobie z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Cieszymy się także, że naszym projektem zaczynają interesować się lokalne media. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wykonanie muralu może wydawać się procesem mało skomplikowanym, jednak ten proces wymaga wielu etapów i znajomości różnych technik. Powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować oraz pamiętać o właściwościach farby – użycie jej na źle przygotowanym podłożu, zastosowanie toksycznych barwników czy nawet malowanie podczas nieodpowiedniej pogody może znacznie osłabić jej działanie. Praca nad muralem wymagała od nas wiele przygotowania merytorycznego, pomimo faktu, że w tworzenie projektu zaangażowana jest osoba, która z tematem sztuki ulicznej jest dobrze zapoznana. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmieniły się terminy realizacji poszczególnych etapów projektu. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup białej farby oczyszczającej KNOxOUT, którą można pomalować do 30 m2 powierzchni, farbę podkładową elewacyjną, naturalne barwniki mineralne oraz narzędzia (farby, wałki, folię zabezpieczającą oraz foliowe ubrania ochronne dla uczniów). Kilkadziesiąt pozostałych złotych zachowaliśmy na wydrukowanie plakatu informacyjnego. 

Szkoła

Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w Krakowie

Adres

Ślusarska 9, 30-710 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów