Numer projektu: 320
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Oddychający mural w centrum Krakowa.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Problem zanieczyszczenia powietrza w mieście jest bardzo istotny, a to głównie za sprawą smogu, w którym znajdują się tlenki azotu. Tlenki azotu są szczególnie niebezpieczne dla organizmu ludzkiego, ponieważ są bardzo toksyczne i działają drażniąco w kontakcie ze skórą i oczami. Nasza szkoła zlokalizowana jest w centrum Krakowa, który boryka się z problemem jakości powietrza i smogiem od wielu lat. Chcemy zadbać o powietrze w okolicy naszego szkolnego budynku i, z pomocą farby, która neutralizuje zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu, stworzyć oddychający mural. Dodatkowo, będzie on przedstawiał grafiki oraz hasła z ważnymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska. W efekcie powstanie zielona przestrzeń i mural przyczyniający się do poprawy jakości powietrza, który jednocześnie będzie miał charakter edukacyjny dla uczniów szkoły i mieszkańców Krakowa. 
Plan działania

Plan działania

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielkami plastyki i biologii planują stworzyć oczyszczający powietrze mural edukacyjny dotyczący problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Chcemy stworzyć go na murze otaczającym szkołę, wykorzystując innowacyjną farbę,, która oczyszcza powietrze - rozkłada tlenki azotu na niegroźne dla zdrowia i środowiska substancje. Jeden metr pomalowany tą farbą oczyszcza powietrze z taką samą skutecznością, co jedno drzewo. W przypadku otrzymania dodatkowego grantu planujemy stworzyć zieloną ścianę, która dodatkowo będzie produkowała tlen oraz zapewniała miejsce bytowania pożytecznym owadom i ptakom. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będziemy prowadzić na terenie szkoły. Początkowe etapy uwzględniające warsztaty edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza oraz przygotowanie projektu graficznego mogą być prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i online. Malowanie muralu odbywać się będzie w marcu/kwietniu. Również w marcu/kwietniu/maju możliwe są dodatkowe warsztaty mające na celu wybór odpowiednich rodzimych gatunków roślin produkujących duże ilości tlenu i/oraz stanowiące wspaniałe siedliska dla pożytecznych zwierząt, w tym owadów, a także działania związane z zasadzeniem i pielęgnacją wybranych roślin zielonych. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Znaczna część realizacji projektu (warsztaty edukacyjne, tworzenie projektu graficznego) są możliwe zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie czy hybrydowo. Część praktyczna projektu (malowanie muralu, sadzenie roślin) będzie miała miejsce dopiero w marcu/kwietniu, gdy planowany jest koniec pandemii, ponadto będzie się odbywać na świeżym powietrzu i istnieje możliwość dostosowania się do panujących obostrzeń sanitarnych. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu graficznego oddychającego muralu edukacyjnego nt. zanieczyszczenia powietrza w Krakowie - nie tylko od strony graficznej, ale także merytorycznej dotyczącej kwestii ochrony środowiska. Uczestnicy wezmą także udział w serii warsztatów edukacyjnych pro-środowiskowych, gdzie nauczą się między innymi dlaczego jakość powietrza ma znaczenie i jakie działania mogą pomóc w poprawie jego jakości. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na zakup nowatorskiej farby oczyszczającej powietrze z tlenków azotu, które są jednymi z najgroźniejszych zanieczyszczeń atmosfery w Krakowie. Dodatkowe środki przeznaczymy na stworzenie oddychającej ściany, czyli na zakup roślin zielonych produkujących dużą ilość tlenu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł wykonania edukacyjnego muralu z wykorzystaniem farby oczyszczającej powietrze jest oryginalny i innowacyjny. Ma znaczenie dla jakości powietrza, jakim na co dzień oddychają nie tylko uczniowie Kolegium Europejskiego, ale także inni mieszkańcy Krakowa. Dodatkowo pragniemy wprowadzić element edukacyjny o charakterze społecznym. Może w ten sposób zainspirujemy inne osoby do działania! 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/6hpYZ2C2Z_E - film "Oddychaj" stworzony przez A.Giermek na potrzeby aplikacji o grant projektanciedukacji.pl

Szkoła

Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w Krakowie

Adres

Ślusarska 9, 30-710 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów