Numer projektu: 93
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 249

Łączymy pokolenia

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł realizowany według projektu polega na przygotowaniu spotkań z seniorami Mikołowa, w czasie których osoby starsze zostaną obdarowane prezentami i kartkami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, będą mogli wysłuchać kolęd lub wspólnie z nimi zaśpiewać. Chcielibyśmy też „przenieść” seniorów do czasów ich młodości organizując Koncert Życzeń powiązany dla chętnych z wieczorkiem tanecznym.
 
Plan działania

Plan działania

W ramach projektu edukacyjnego „Łączymy pokolenia” nauczyciele z uczniami będą:
·     przygotowywać kartki okolicznościowe,
·     tworzyć upominki np. drzewka szczęścia, świeczniki,
·     przygotowywać program artystyczny związany z konkretnym spotkaniem.
 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Adresatami projektu są uczniowie klas 4-8 Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie, a docelowo seniorzy – podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października 2021 r. do maja 2022 r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Biorąc pod uwagę ograniczenia naszych uczniów jak też brak w ich domach odpowiednich materiałów i potrzebnego sprzętu, jak najwięcej działań podejmiemy w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów


Realizacja pomysłu pozwoli na pełniejszą integrację grupy, stworzy warunki do rozwoju   i aktywności w tym kreatywności uczniów, wzbudzi chęć wzajemnej współpracy i pracy na rzecz innych, wyrobi poczucie odpowiedzialności za swoje słowa i działania, rozwinie szacunek dla siebie nawzajem jak i osób starszych a udział w wolontariacie pozwoli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych seniorów oraz ukształtuje u uczniów postawy prospołeczne.

Uczniowie biorąc udział w projekcie:
·     mają szansę na bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lokalnym,
·     uczestnicząc w zajęciach niestandardowych mogą lepiej poznać i przyswoić normy i wartości propagowane przez szkołę oraz nauczyć się współdziałania w grupie,
·     wykorzystują możliwości jakie drzemią w każdym z nich,
·     rozwijają sferę emocjonalną, intelektualną i społeczną,
·     mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, kreatywności oraz poznawania innych ciekawych form wyrazu,
·     uczą się poprzez działanie.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będą uważni wobec potrzebujących zainteresowania i będą im pomocni. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant pomoże doposażyć pracownię w maszynę Big – Schot, wykrojniki, kartki techniczne kolorowe i inne materiały papiernicze, które pomogą uzyskać pożądany efekt tworząc kartki okolicznościowe. Dzięki grantowi zmodernizujemy też sprzęt nagłaśniający  w naszej szkole.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W ostatnich latach można zaobserwować słabnącą potrzebę dawania i dzielenia się z innymi. Nie chodzi tu o wymiar finansowy, ale o czas poświęcany drugiej osobie, wykonanie dla niej laurki, nauczenie się specjalnie dla niej wiersza czy piosenki, zrobienie czegokolwiek bez chęci gratyfikacji. Projekt ten powstał by temu przeciwdziałać, a przy okazji rozbudzić ciekawość dzieci, ich kreatywność oraz rozwinąć manualnie i społecznie wdrażając pożądane normy i wartości propagowane przez szkołę jak też  nauczyć współdziałania w grupie. Chcę by ludzie starsi czuli się nadal potrzebni i „chciani” dotyczy to głównie seniorów samotnych i często zaniedbanych przez własne rodziny więc głównie im będą dedykowane działania podjęte przez uczniów naszej szkoły. 
 
Opis realizacji

Opis realizacji


Pomysł realizowany według projektu  pozwolił na pełniejszą integrację grupy, stworzył warunki do rozwoju i aktywności w tym kreatywności uczniów, wzbudził chęć wzajemnej współpracy, wyrobił poczucie odpowiedzialności za swoje działania, rozwijał szacunek dla siebie nawzajem jak i osób starszych a udział w wolontariacie pozwolił aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych seniorów oraz ukształtował u uczniów postawy prospołeczne.
            

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jednym z problemów w trakcie realizacji projektu były fundusze na materiały. Tu z pomocą przyszli nauczyciele i dyrekcja szkoły. To dzięki ich wsparciu udało się pozyskać potrzebne materiały i podjąć dalsze działania projektowe.
Obostrzenia pandemiczne i reorganizacja organu zajmującego się seniorami też nie były korzystne mając na myśli realizację wszystkich założonych celów. Nie martwi nas to jednak, ponieważ współpracę w tym roku podjętą chcemy kontynuować przez następne lata, a 29 kwietnia (czyli już po złożeniu sprawozdania) będziemy uczestniczyć w konwencie organizowanym przez Fundację Zakątek Pokoleń, pod płaszczem której obecnie znajdują się seniorzy Mikołowa. Nasi podopieczni zaangażują się w uświetnienie tej imprezy.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Nasi uczniowie biorąc udział w projekcie „ŁĄCZYMY POKOLENIA” mieli szansę na bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc w zajęciach niestandardowych mogli lepiej poznać i przyswoić normy i wartości propagowane przez szkołę oraz nauczyć się współdziałania w grupie, rozwinęli sferę emocjonalną, intelektualną i społeczną, mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji i kreatywności, poznali inne ciekawe formy wyrazu, uczyli się poprzez działanie oraz co nie jest bez znaczenia odkryli w sobie i wykorzystali możliwości jakie drzemią w każdym z nich.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Myślę, że zgodnie z założeniem połączyliśmy pokolenia. Nasze działania były zorientowana na dziecko, ale też na odbiorcę docelowego czyli seniora powiatu mikołowskiego. Mam nadzieję, że mikołowscy seniorzy poczuli się nadal potrzebni i „chciani”  a dzieci przez podjęte działania na rzecz osób starszych nauczyły się większego szacunku do człowieka, przy tym rozbudziły swoją ciekawość i kreatywność, a biorąc pod uwagę ich ograniczenia uwierzyły w siebie wiedząc, że ich prezent wywołał szczery zachwyt i uśmiech na twarzach obdarowanych. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Radość i wdzięczność seniorów, to największe dobro i dar, jaki mogliśmy otrzymać. Dumni jesteśmy z tego, że to właśnie my mogliśmy się przyczynić do uśmiechu na twarzach starszych, często samotnych buziach.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że w placówce, w której pracuję wszyscy nauczyciele są empatyczni i oddani swoim wychowankom i nie mam powodu, dla którego miałabym kierować na coś ich uwagę.  Uczniowie wykonując prace, ucząc się roli, przygotowując prezentację  mieli dobrą zabawę, a seniorzy odczuli przyjazne współistnienie w atmosferze życzliwości.

Szkoła

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Adres

Pokoju 4a, 43-190 Mikołów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów