Numer projektu: 69
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 2149

Deutsch - mein kreatives Buch.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wraz z uczniami klasy 7 chcemy stworzyć kreatywną książkę do języka niemieckiego. Jej cechą charakterystyczną będzie to, że zostanie wykonana w formie lapbooka, a więc będzie pełna sekretów oraz ciekawych elementów, przygotowanych własnoręcznie przez uczniów.
Celem projektu jest wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem niemieckim, ułatwienie opanowania materiału objętego podstawą programową dla klasy 7 oraz usystematyzowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy.
Efekt, jaki chcemy osiągnąć:
Zależy nam, aby nasza książka w formie lapbooka wzbudziła ciekawość wśród uczniów oraz zainspirowała do podobnej formy pracy na innych przedmiotach. Chcemy, aby nasz pomysł objął wszystkich uczniów szkoły, którzy będą nieustannie wzbogacać zawartość stworzonej książki o gry językowe, krzyżówki, puzzle i inne dodatkowe informacje. 

Kreatywna książka do języka niemieckiego składać się będzie z 3 działów tematycznych:
 1. Ich und meine Familie (ja i moja rodzina)
 2. Meine Schule (moja szkoła)
 3. Mein Alltag (mój dzień powszedni)

W każdym dziale tematycznym poza słownictwem pod lupę weźmiemy najważniejsze zagadnienia gramatyczne. Będą one nie tylko idealną powtórką materiału, ale ze względu na formę przekazu, ułatwią uczniom zrozumieć trudniejsze zagadnienia gramatyczne.
Każdy dział tematyczny zakończymy kącikiem idiomów niemieckich. Z opracowanego wcześniej tematu uczniowie wybiorą kilka słówek, z których zaprezentujemy typowe dla języka niemieckiego zwroty idiomatyczne oraz niektóre przysłowia. 

Tworząc taką innowacyjną książkę uczniowie będą mogli:
 • zaprezentować swoje umiejętności artystyczne,
 •  wyzwolić kreatywność,
 • zaprezentować zdolności estetyczne,
 • w sposób twórczy zilustrować zdobytą wiedzę.
Praca nad własnym egzemplarzem lapbooka, ułatwi zapamiętywanie i przyswajanie większej ilości informacji, a samodzielne wyszukiwanie zagadnień oraz ciekawostek językowych spowoduje, że materiał zostanie trwale zachowany w pamięci ucznia. 


Plan działania

Plan działania

 1. Zapoznanie uczniów klas 7 z pomysłem tworzenia książki.
 2. Wybór chętnych do współpracy w projekcie.
 3. Dobieranie się w pary lub decyzja o pracy indywidualnej.
 4. Podział tematów i zagadnień gramatycznych.
 5. Robienie przez uczniów notatek ( co jest ważne, trudne czy interesujące dla wybranego tematu. Co chcę zawrzeć w moim lapbooku).
 6. Konsultacje, na których uporządkujemy zebrane informacje.
 7. Tworzenie indywidualnie lub w parach lapbooka.
 8. Wyszukiwanie i wybór najciekawszych idiomów niemieckich. 
 9. Tworzenie kącika idiomów wraz z zadaniami i zagadkami dla uczniów.
 10. Połączenie wszystkich lapbooków, tak aby powstała książka pt: „Deutsch- mein kreatives Buch”. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizować będziemy w roku szkolnym 2021/2022. Pracę nad książką rozpoczniemy w listopadzie 2021r. Książka częściowo tworzona będzie w domu, gdzie uczniowie samodzielnie przygotują lapbooki do wybranych wcześniej zagadnień. Raz w tygodniu spotkamy się w szkole na dodatkowych konsultacjach, aby omawiać postępy w pracy nad projektem. Przewidywany termin zakończenia prac nad tworzeniem książki, to kwiecień 2022 r. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Tworzenie naszej książki może z powodzeniem realizować się podczas nauki zdalnej lub hybrydowej. Poszczególne lapbooki do wybranych tematów, uczniowie będą tworzyć w domu. Konsultacje wówczas odbędą się w formie  spotkań online, na których omawiać będziemy postępy w pracy, wyjaśniać niezrozumiałe zagadnienia i dzielić się nowymi pomysłami. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Tworzenie lapbooka pozwoli na kształtowanie takich umiejętności jak: 
 • praca w grupie,
 • planowanie i organizacja własnej pracy,
 • komunikowanie się między liderami,
 • zbieranie i selekcjonowanie informacji,
 • koncentracja i twórcze myślenie.
Pracując nad książką uczniowie:
 • pogłębią umiejętności językowe oraz swoją wiedzę z języka niemieckiego,
 • nauczą się systematyczności oraz cierpliwości,
 • rozwiną kreatywność,
 • nabiorą pewności siebie,
 • pokażą jak ciekawie można zaprezentować zdobytą wiedzę,
 • zainspirują innych uczniów do nauki języka niemieckiego.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Jako miłośniczka aktywizujących metod nauczania, chcę wzbogacić naszą szkołę o materiały i pomoce dydaktyczne ułatwiające nauczanie języka niemieckiego. Dzięki temu, lekcje staną się bardziej atrakcyjne, wyzwolą w uczniach jeszcze więcej kreatywności, a nauka języka niemieckiego stanie się ciekawa i inspirująca. Część grantu przeznaczymy na nagrody i dyplomy dla uczestników projektu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

O wyjątkowości naszego projektu stanowi to, że jest on otwarty i może się stale rozwijać. Książka może być nieustannie wzbogacana nowymi pomysłami, grami językowymi, puzzlami czy krzyżówkami, przygotowanymi przez uczniów z innych klas. Oprawiona książka będzie dostępna w bibliotece szkolnej dla wszystkich uczniów, którzy dzięki ciekawej formie ułatwiającej naukę będą mogli powtórzyć materiał przed sprawdzianem, pogłębić wiedzę z języka niemieckiego czy spędzić kreatywnie czas na wykonywaniu zadań zaproponowanych przez uczniów. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Wraz z uczniami klasy 7 udało nam się stworzyć kreatywną książkę do języka niemieckiego pt.: „ Deutsch mein kreatives Buch”. Książka składa się z 10 lapbooków własnoręcznie wykonanych przez uczniów, które tworzą 3 działy tematyczne: 


I. Ich und meine Familie (ja i moja rodzina) - Dział I składa się z 5 lapbooków:

 1. moja rodzina – prezentacja słownictwa związanego z rodziną za pomocą drzewa genealogicznego.
 2. moja rodzina – gry i zabawy utrwalające słownictwo – krzyżówka, wykreślanka, uzupełnianie luk itp.
 3. odmiana czasownika regularnego – prezentacja zasad odmiany czasownika regularnego wraz z ćwiczeniami gramatycznymi np. dopasowanie karteczek z czasownikami do poszczególnych osób, krzyżówka itp.
 4. czasownik sein (być) – odmiana czasownika sein oraz zadania ułatwiające naukę odmiany tego nieregularnego czasownika np. losowanie karteczek z osobą i tworzenie zdań z czasownikiem „być” czy uzupełnianie luk.
 5. Czasownik haben (mieć) – odmiana nieregularnego czasownika haben oraz ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę np. tworzenie poprawnych gramatycznie zdań z wylosowanym czasownikiem haben.

II. Meine Schule (moja szkoła) – dział II składa się z 2 lapbooków:

 1. moja szkoła – prezentacja słownictwa związanego ze szkołą tj. przedmioty oraz przybory szkolne w formie fiszek oraz gry i zabawy utrwalające słownictwo np. wykreślanka czy gra milionerzy.
 2. IV przypadek Akkusativ (biernik) – tabelka odmiany rodzajnika określonego i nieokreślonego w IV przypadku oraz ćwiczenia gramatyczne poświęcone temu przypadkowi np. uzupełnianie luk odpowiednim rodzajnikiem czy dopasowanie karteczek z rodzajnikami w mianowniku do odpowiadających im rodzajników w bierniku.

III. Mein Alltag (mój dzień powszedni) – dział III składa się z 2 lapbooków:

 1. mój typowy dzień - słownictwo związane z czynnościami dnia codziennego oraz czasowniki rozdzielnie złożone zaprezentowane za pomocą fiszek. Dodatkowo ćwiczenia utrwalające słownictwo np. przyporządkowanie niemieckich zwrotów do polskich odpowiedników czy uzupełnianie zdań brakującym czasownikiem rozdzielnie złożonym.
 2. Czas zegarowy – lapbook poświęcony zapisywaniu godzin w języku niemieckim. Prezentacja słownictwa ułatwiająca zapisywanie godzin czasem oficjalnym i potocznym oraz ćwiczenia na utrwalenie materiału. 


Całość książki zakończona jest lapbookiem o nazwie „Idiomy niemieckie”.
Prezentuje on 13 wybranych przez nas idiomów niemieckich z ich polskim tłumaczeniem. Idiomy te zawierają słownictwo z wyżej prezentowanych działów tematycznych np. etw. mit der Muttermilch einsaugen – wyssać coś z mlekiem matki. Poza prezentacją idiomów uczniowie mają możliwość wykonać kilka zadań na utrwalenie słownictwa np. ułożenie z rozsypanki wyrazów idiomu niemieckiego czy rozwiązanie krzyżówki. 


Połączone ze sobą lapbooki tworzą książkę do języka niemieckiego, która stała się nie tylko idealną powtórką materiału dla uczniów klasy 7 i 8, ale ze względu na formę przekazu i treści jakie zawiera, ułatwia uczniom zrozumieć i trwale zachować w pamięci trudniejsze zagadnienia gramatyczne. 


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem okazało się profesjonalne oprawienie naszych lapbooków. Byłam w kilku introligatorniach i niestety nie każdy chciał podjąć się takiej mozolnej pracy. Naszym celem było złączyć wszystkie lapbooki w książkę, tak aby wyglądało to estetycznie, profesjonalnie, a także aby było praktyczne w użyciu. Okazało się, że nie jest to takie proste. Zwykłe połączenie lapbooków powodowało, że nie dało się ich otwierać. Po kilku nieudanych próbach znalazłam „złotą rączkę”, która podjęła się tego zadania, a co więcej zrobiła to w sposób jeszcze lepszy niż sobie wymarzyliśmy. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Tworząc książkę uczniowie kształtowali w sobie takie umiejętności jak: planowanie i organizacja pracy, praca w grupie, zbieranie i selekcjonowanie informacji oraz twórcze myślenie. Praca nad książką pogłębiła wśród uczestników projektu umiejętności językowe, rozwinęła kreatywność, a także nauczyła systematyczności w dążeniu do zaplanowanego celu.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Tworzony przez nas projekt przyniósł wiele korzyści dla społeczności szkolnej. Przede wszystkim stworzona przez nas książka dostępna jest dla wszystkich uczniów – tych którzy chcą poćwiczyć pewne zagadnienia językowe, tych którzy potrzebują powtórzyć np. przed sprawdzianem poszczególne partie materiału, a także dla tych uczniów którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe i pogłębić już zdobytą wcześniej wiedzę. Stworzona przez nas książka służy uczniom nawet w świetlicy, gdzie czekając na powrót do domu spędzają kreatywnie czas, wykonując ćwiczenia aktywizujące przygotowane przez rówieśników. Książka wykorzystywana będzie na lekcjach powtórzeniowych języka niemieckiego. Ma to na celu przede wszystkim zachęcenie uczniów do podobnej metody pracy nad nowym materiałem. Jest szansa, że nasza książka będzie się stale rozwijać – powiększać nie tylko o nowe zadania i gry, ale również o nowe zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne. 

Społeczność szkolna, która aktywnie uczestniczyła w głosowaniu na nasz projekt zobaczyła jak ważna jest systematyczność w dążeniu do sukcesu oraz praca zespołowa.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa dumni jesteśmy z efektów końcowych naszej pracy. Książka wygląda tak, jak to założyliśmy w przygotowanym przez nas prototypie. Cieszymy się, że treści objęte podstawą programową, znajdujące się w podręczniku szkolnym udało nam się tak zaprezentować, że zachęcają każdego ucznia do zajrzenia w głąb naszej książki. Jak widać na poniższych zdjęciach, każdy lapbook zawiera pewne zagadki i sekrety – nigdy nie wiadomo co znajdziemy w kolorowej kopercie czy kieszonce :) 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że pracując w przyszłości z takim projektem zbudowała bym nieco inaczej prototyp. Sądzę, że podjęliśmy się opracowania zbyt wielu zagadnień. W czasie pracy okazało się, że uczniowie mają wiele pomysłów na stworzenie zadań, ćwiczeń czy gier do poszczególnych tematów. Pomysły, które mieli nie udało się zamieścić w jednym lapbooku. Z racji tego, że uczniowie pracowali w parach i przygotowywali po 2 lapbooki, nie chciałam obciążać ich zbyt dużą ilością pracy i przygotowywaniem więcej niż jednego lapbooka do danego tematu. Wydaje mi się, że lepiej mogło wyjść opracowanie mniejszej ilości zagadnień, ale wyczerpanie tematu i pomysłów na gry i zabawy do zera. 


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Część grantu przeznaczyliśmy na tworzenie naszej książki, a więc zakup materiałów typu karteczki kolorowe, flamastry, bloki rysunkowe itp. Dzięki otrzymanej nagrodzie mogliśmy połączyć nasze lapbooki w jedną całość oraz je profesjonalnie oprawić. Efekt jaki otrzymaliśmy widoczny jest w zamieszczonych poniżej zdjęciach i filmiku.
Pozostałe pieniądze z grantu przekazaliśmy na nagrody dla uczestników projektu.
Efekty: filmy

Efekty: filmy


Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

Adres

Kolonia Krasienin 39, 21-025 Niemce

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów