Numer projektu: 225
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

KOSTKĄ RZUĆ - BAW SIĘ I UCZ!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy wykonać edukacyjną grę planszową z języka polskiego, która będzie atrakcyjna dla wszystkich ósmoklasistów i pomoże szybko, łatwo oraz przyjemnie przyswoić wiedzę potrzebną do egzaminu (zwłaszcza te obszary, z którymi jest najwięcej problemów nie tylko u nas, ale w całej Polsce). W tym celu najpierw zrobimy minisłownik ósmoklasisty w postaci cegiełek. Każda taka cegiełka będzie zawierać 50 fiszek - słów lub wyrażeń ze słowników (języka polskiego, antonimów, synonimów, ortograficznego oraz frazeologicznego), pasujących do danej lektury. Będą one połączone (np. śrubką ), tak aby w każdym momencie można było dodać kolejną fiszkę. Na każdej fiszce, zamiast definicji, uczniowie ułożą zdanie z danym hasłem, które będzie związane z lekturą. Przynajmniej połowa zdań ma być z przecinkiem, gdyż to pomoże ćwiczyć interpunkcję. Takie (wyłącznie praktyczne) wykorzystanie znajomości danego hasła uatrakcyjni nasz słownik i sprawi, że będzie on bardziej przyjazny dla uczniów. W sumie zamierzamy wykonać dziewięć cegiełek z lektur obowiązkowych oraz zaprojektować pudełko z przegródkami. Będzie ono miało kształt domu, którego ściany, dach i jego wnętrze ozdobią rysunki z frazeologizmami, ułatwiające ich zapamiętanie (patrz zdjęcie poniżej). Domek w razie potrzeby można złożyć w zwykłe pudełko. Cegiełki zamierzamy wykorzystać w grze planszowej jako pytania. Nasz główny cel to sukces na egzaminie ósmoklasisty. Warto dodać, że uczestnicy projektu uczą się na własnych błędach, gdyż niektóre hasła (np. ortograficzne) pochodzą z ich wypracowań. Nasz projekt wymaga, aby uczniowie, byli ,,na bieżąco" ze wszystkimi lekturami. Dlatego zorganizowaliśmy powtórki materiału, tworząc alfabet lekturowy, który znajdzie się w instrukcji (patrz załącznik).
Spodziewane efekty to: wzbogacenie słownictwa, zwiększenie wiedzy na temat ortografii i interpunkcji (te obszary wg danych CKE wypadają w całej Polsce bardzo słabo, a niektóre są wysoko punktowane) oraz (przy okazji) powtórzenie wiedzy z lektur. I w końcu najważniejsze - dobra zabawa! Mamy sporo ciekawych i przyjemnych sposobów na wykorzystanie cegiełek. Najważniejszym z nich jest edukacyjna gra planszowa JASIO (jej nazwa powstała od pierwszych liter części minisłownika: J - języka polskiego, A - antonimów, S - synonimów, I - interpunkcja, O - ortograficzny). Te litery pojawią się na planszy i będą oznaczały zadanie z konkretnej części naszego słowniczka. Na planszy będą też rysunki oznaczające frazeologizm, który trzeba będzie odgadnąć oraz ułożyć z nim zdanie. Dodatkowym efektem będzie duża satysfakcja z wykonanego projektu. Pragniemy się nim pochwalić społeczności lokalnej, organizując konkurs wiedzy, na który zaprosimy mieszkańców. Grę chętnie udostępnimy kolejnym rocznikom ósmoklasistów w naszej szkole. Chcemy też podzielić się naszym wynalazkiem (poprzez stronę internetową) ze wszystkimi uczniami i nauczycielami. Z pewnością skorzystają oni z bazy gotowych związków frazeologicznych i innych słów ułatwiających pisanie wypracowań, które na dodatek podane będą w przystępnej dla ucznia formie (obrazkowej i praktycznej). Jak mówi przysłowie: ,,Potrzeba jest matką wynalazków'' - tak też było w naszym przypadku. Brakowało nam sposobu na uzyskanie większej ilości punktów za język, ortografię oraz interpunkcję. Myślę, że z tym problemem boryka się wielu ósmoklasistów oraz polonistów. Mocno wierzymy, że ten pomysł będzie odpowiednim antidotum i przyniesie wszystkim wiele korzyści, a nasza innowacyjność oraz praca zostaną docenione. 
Plan działania

Plan działania

                                                Hasło na październik:
                                PRZED EGZAMINEM NIE TRAĆ GŁOWY! 
                                 ZRÓB MINISŁOWNIK CEGIEŁKOWY I
                                                  DOBRZE SIĘ BAW!!!
X - Czynności organizacyjne:
 • Utworzenie dwóch grup.
 • Przydzielenie zadań.
 • Powtórki z lektur.
                                     Hasło na listopad, grudzień i styczeń:
                                        CEGIEŁKOWY ZAWRÓT GŁOWY!
XI - Wyszukanie wyrazów z trudnością ortograficzną (z dziewięciu lektur).
XII - Gromadzenie synonimów do haseł związanych z utworami literackimi.
I - Dobieranie antonimów do wyrazów z lektur.
                                                    Hasło na luty, marzec:
                                  CEGIEŁKI Z TOMU I JESTEŚMY W DOMU!
II - Przyporządkowanie pojęć ze słownika języka polskiego do utworów literackich.
III - Dobieranie odpowiednich frazeologizmów do lektur:
 • Stworzenie i wydrukowanie dziewięciu obrazków z kilkoma frazeologizmami do każdego utworu literackiego (na opakowanie gry).
 • Projekt planszy i umieszczenie na niej rysunków pojedynczych frazeologizmów. 
III - Układanie zdań do wyrazów i wyrażeń ze słowników oraz 
sprawdzenie, czy wszystkie mają poprawną interpunkcję.

                                                     Hasło na kwiecień:
                                    PLANSZÓWKA CEGIEŁKOWA GOTOWA!!! 
IV - Zakończenie projektu:
 • Wykonanie instrukcji edukacyjnej gry planszowej JASIO.
 • Wydrukowanie cegiełek, planszy, instrukcji oraz obrazków na pudełka - domki.
 • Konkurs wiedzy dla ósmoklasistów.
                                                      V lub VI  - Wycieczka!!!

Taki jest plan, ale jesteśmy otwarci na modyfikacje. Wszelki rozwój wymaga zmian. Nasz pomysł przeszedł cztery etapy przeobrażeń, zanim uzyskał końcowy formę:
                                   1. Słownik ósmoklasisty.
                                   2. Słownik cegiełkowy.
                                   3. Domek z cegiełek.
                                   4. JASIO - EDUKACYJNA GRA PLANSZOWA.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

W szkole - na zajęciach koła polonistycznego oraz wybranych lekcjach języka polskiego (w roku szkolnym 2021\2022 - od X do IV).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Uczniowie będą się kontaktować przez portale społecznościowe oraz za pośrednictwem platformy do komunikacji Teams.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wyszukiwanie większości haseł związanych z daną lekturą, poznanie ich pisowni oraz definicji. W przypadku słownika języka polskiego i frazeologicznego ich zadaniem będzie przyporządkowanie słów oraz wyrażeń (przygotowanych przez opiekuna) do konkretnej lektury. Będą także odpowiedzialni za układanie zdań związanych z danym utworem literackim przy użyciu zgromadzonych haseł i zapisanie ich na fiszkach (do wydruku). Ich rolą będzie też zaprojektowanie planszy do gry oraz pudełka z dziewięcioma obrazkami frazeologicznymi oraz napisanie instrukcji. I najbardziej wdzięczne zadanie  -  wymyślanie różnych nowych możliwości wykorzystania cegiełek podczas zabawy.
Uczniowie w projekcie będą wykorzystywać narzędzia TIK. Uczestnicy projektu nauczą się zatem: interdyscyplinarnego podejścia do procesu uczenia się (łączenia wiedzy z języka polskiego z informatyką, plastyką, techniką), nowego słownictwa, ortografii, interpunkcji, wizualizacji wiedzy, kreatywności (obrazki frazeologiczne), planowania, projektowania (pudełko na cegiełki, plansza), korzystania z różnych źródeł informacji  (słowników tradycyjnych oraz on-line), demokracji, współpracy w grupie, właściwej komunikacji, odpowiedzialności, odwagi, otwartości i innych umiejętności społecznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wydrukowanie w profesjonalnej drukarni cegiełek, opakowań i plansz do gry. Zakup nagród do konkursu. Wycieczka w miejsce wybrane przez uczestników projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł ma bardzo dużą wartość edukacyjną. Jest bardzo ambitny oraz naprawdę potrzebny. Ma bardzo wielu potencjalnych beneficjentów, gdyż z pewnością skorzystają z niego wszyscy uczniowie przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz ich nauczyciele. Zajęliśmy się bowiem zagadnieniami, które na egzaminie wypadają najsłabiej (język, ortografia, interpunkcja - patrz rekomendacje CKE). Na dodatek nasz pomysł poszerzania wiedzy jest oparty na zabawie, a jego bardzo praktyczna (cegiełkowa) forma jest kolejną zaletą. Sądzę, że mamy sposób na piętę Achillesa większości uczniów i chcemy się nim ze wszystkimi podzielić. Myślę, że to zasługuje na nagrodę...W naszym domku na pewno zamieszka inspiracja, wiedza oraz radość. Chcemy wykorzystać nasz potencjał zabawy i udowodnić, że dziecięca spontaniczność może być bardzo twórcza! Marzymy o tym, żeby nasz projekt nabrał kolorów...
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się stworzyć edukacyjną grę planszową z języka polskiego dla ósmoklasistów. Wszystko zostało wykonane wg planu. Ewentualne zmiany wynikały ze znalezienia nowych, lepszych rozwiązań:
1. Stworzyliśmy bardziej atrakcyjne i trwałe pudełko oraz plansze - pierwotnie miały być z tektury i wydrukowane, ale ostatecznie zostały wypalone... (patrz film nr 1).
    https://www.youtube.com/watch?v=Zgx1w5LSeNU
2. Wykonaliśmy nowy projekt dachu, który pozwolił na umieszczenie wszystkich obrazków na zewnątrz pudełka.
3. NOWOŚĆ! Ułożyliśmy cegiełki (lektury) w pudełku wg motywów - po trzy (pionowo, poziomo, ukośnie). Patrz załącznik: WSPÓLNE MOTYWY LEKTUR.
4. Zdania na fiszkach oddają najważniejsze problemy,  postacie i wydarzenia z lektur.
5. Hasła to zbiór bardzo cennych i przydatnych dla ósmoklasistów słów.
6. Wielką zaletą naszego projektu jest prostota. Wykorzystaliśmy proste narzędzie - program Paint. Nasze rysunki frazeologiczne także są proste, bo dzięki temu każdy ósmoklasista może je narysować w kilkadziesiąt sekund (w brudnopisie) na egzaminie i wykorzystać w wypracowaniu.
7. Udoskonaliliśmy planszę, znajdując nieoczekiwane rozwiązanie. (Patrz niżej.)
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Właściwie bez przerwy napotykaliśmy wyzwania, ale miały one pozytywne skutki , np.:
 •  Najpierw okazało się, że na planszy nie możemy zmieścić wszystkiego, co byśmy chcieli (i liter, i frazeologizmów). Wtedy pojawił się pomysł na dorysowanie frazeologizmów do liter. To był coś, czego wcześniej nie planowaliśmy i okazało się wspaniałym udoskonaleniem naszej pierwotnej planszy.
 • Duże wyzwanie to nauka zdalna. Wtedy zdecydowaliśmy, że zmienimy częściowo przydział zadań i każdy uczestnik projektu dostał jedną lekturę, nad którą pracował. Od tej pory uczniowie stali się ekspertami od danej książki. Okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wzmocniło odpowiedzialność i motywację uczestników projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

                                                               NOWE DOŚWIADCZENIA:
 1. Tworząc coś własnego, uczniowie nauczyli się szanować wytwory intelektualne innych.
 2. Częste zderzanie się różnych koncepcji (dotyczące np. rysunków na pudełku) sprawiło, że nauczyli się bardziej słuchać innych i szanować wszystkie pomysły, po prostu współpracować.
 3. Wspólna praca pozwoliła otworzyć się wszystkim uczestnikom projektu. Myślę, że łatwiej będzie im w przyszłości wyrażać własne zdanie, bo zwiększyli pewność siebie i odwagę.
                                                               NOWE UMIEJETNOŚCI:
 1. Zdobyli wiedzę na temat tego, jak się uczyć. Wizualizacja i zabawa to przecież najlepsze sposoby nauki.
 2. Nauczyli się projektowania, notowania i planowania, co jest bardzo przydatne w codziennym  funkcjonowaniu.
 3. Rozwinęli umiejętności z języka polskiego: świadome stosowanie bogatego słownictwa, samokontrola ortograficzna i interpunkcyjna, dostrzeganie wspólnych motywów.
                                                                             ROZWÓJ:
 1. Jako eksperci od lektur stali się bardziej odpowiedzialni, terminowi i samodzielni.
 2. Elastyczność, której nauczyli się podczas projektu, na pewno przyda im się w dalszym życiu, bo będą lepiej radzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości.
 3. Nawiązaliśmy głębsze relacje, co jest po prostu bezcenne. Bardziej poznaliśmy samych siebie.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Myślę, że atutem naszego projektu jest jego wartość edukacyjna połączona z atrakcyjną dla uczniów formą. Oryginalność i innowacyjność w podejściu do wzbogacania słownictwa oraz ćwiczenia ortografii i interpunkcji  to również powód do dumy. Cieszymy się także, że nasz wynalazek odpowiada na faktyczne zapotrzebowanie i jest użyteczny dla innych. To jest właśnie to, co wyróżnia nasz projekt spośród innych - tak wielu potencjalnych beneficjentów (ósmoklasistów). Wszystkie wypracowane przez nas materiały udostępniamy na naszej szkolnej stronie internetowej http://www.spniedzwiedz.szkolnastrona.pl (w zakładce ,,Projekty").
http://spniedzwiedz.szkolnastrona.pl/p,191,projektanci-edukacji
Nasz projekt jest wciąż otwarty. Możemy dokładać kolejne fiszki... Szczególnie dumni jesteśmy z nowych pomysłów, które przychodziły nam do głowy w trakcie realizacji projektu. Nasze cegiełki mogą być wykorzystane nie tylko do gry planszowej, ale też do różnych zabaw i konkursów, np. interpunkcyjnego, ortograficznego, wiedzy z lektur, ze słownictwa, do szukania wspólnych motywów przy pomocy losowanych frazeologizmów, układania wydarzeń w kolejności chronologicznej.  Możliwości jest wiele... i one również są atutem naszego projektu. Myślę, że stworzyliśmy coś trwałego. Dosłownie  i w przenośni. Dlatego naprawdę zasługujemy na Złoty Grant. Nasza przygoda wciąż trwa. I będzie miała ciąg dalszy... (w umysłach i sercach uczestników projektu). Każdy z nich od początku do końca uczestniczył we wszystkich działaniach. Bardzo chcielibyśmy, żeby nasz ambitny projekt i mrówcza praca zostały docenione.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Na etapie tworzenia prototypów - najprościej jak się da. Napracowaliśmy się nad pierwszą planszą, z której potem musieliśmy zrezygnować. Trochę szkoda pracy. Wystarczyłby szkic. Poza tym trzeba od razu założyć, że nie wszystko pójdzie dokładnie wg planu. Niektóre rzeczy wychodzą dopiero w działaniu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na:
 • wykonanie gry planszowej ( pudełka, dwóch plansz, dziewięciu cegiełek, instrukcji),
 • nagrody do konkursu klasowego.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Adres

Niedźwiedź 56, 26-067 Strawczyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów