Numer projektu: 292
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Kręcibajka

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu


Po co są książki? Po co wskazujemy złe i dobre zachowanie bohaterów opowiadań, wierszy czy baśni? Dlaczego zależy nam na tym, aby świat przedstawiony przez pisarzy miał wpływ na rozwój społeczno - moralny dziecka? Odpowiedź jest jedna. Po prostu wiemy, że dzieciństwo jest okresem decydującym o rozwoju przyszłej osobowości człowieka ,,czym skorupka za młodu..." i dlatego chcemy wskazać młodemu człowiekowi właściwą drogę. Może filarem, o który wesprzemy się podczas wędrówki będzie ,,Kręcibajka"- książka napisana wspólnie przez dzieci, rodziców i dziadków?
Podczas pracy nad książką przeniesiemy się z uczniami w świat wyczarowany przez pisarzy, wcielając się w postaci prezentowane na lekcjach przez nauczyciela i zaproszonych gości. Później, oceniając bohaterów, udamy się do teatru, gdzie przedstawimy wybrane sceny wykorzystując dostępne kostiumy i rekwizyty.
Zwieńczeniem pracy nad utworem będzie umieszczenie ilustracji bohatera oraz napisu z prezentowaną przez niego wartością na ,,Drodze do Kręcibajki". Droga będzie umocowana na ścianach klasy.  ,,Wkręcanie" dzieci w bajkę będzie realizowane również  poprzez zabawy twórcze z trzema magicznymi kołami oraz wstęgą, gdzie mając do dyspozycji kilka podpowiedzi, trzeba będzie wykazać się kreatywnością i tworzyć  bajki. Ważnym elementem będzie wycieczka do Muzem Marii Konopnickiej w Suwałkach, gdzie poznamy życie małej Marysi oraz wymyślone przez nią postaci.
A potem...?  Potem tylko własny projekt bohaterów bajek i wspólnie z dorosłymi - dyskusje, szukanie informacji oraz wielkie pisanie.
Na pewno podczas pracy nad bajką przekazane zostaną pozytywne nawyki, wartości i obyczaje,  uda nam się promować twórczość, wychwycić talenty literackie, plastyczne,  doskonalić umiejętności językowe, docenić i zmotywować uczniów. Dorośli będą mieli okazję rozwijać wyobraźnię dziecka, odwoływać się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, budować ważne relacje. Publikacja własnoręcznie napisanej i zilustrowanej książki  wpłynie na poczucie własnej wartości dzieci, które wzorując się na wielkiej pisarce Marii Konopnickiej, będą mogły przenieść się w fantastyczny świat, wykreowany wspólnie z najbliższymi im osobami.
Plan działania

Plan działania

Mieszkamy na wsi, w klasie jest tylko 11 uczniów. Działania związane z powstaniem książki będą możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy dorosłych i dzieci. Oto plan działania naszej grupy projektowej:
 1. Prezentacja przez nauczyciela, rodziców i dziadków różnych utworów literackich. Dorośli podczas cyklicznych spotkań w klasie czytają dzieciom swoją ulubioną bajkę. 
2. Ocenianie bohaterów, szukanie właściwych i niewłaściwych zachowań.
3. Zabawa w teatr. 
Dzieci przedstawiają sceny z prezentowanych utworów korzystając z dostępnych   rekwizytów, kostiumów i dekoracji.
4. Wykonanie w klasie ,,Drogi do Kręcibajki".
Na ścianach klasy zostanie zawieszona droga. Po analizie kolejnego utworu, na drodze umieszczane będą występujące w nim postaci oraz napisy (drogowskazy) prezentujące wartości np. Pan Tralaliński - humor,  Asiunia - odwaga, Skuba - mądrość... W miarę upływu czasu, na drodze pojawi się kilkadziesiąt ilustacji oraz drogowskazów (godność, sprawiedliwość, miłość odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, pomoc, uczciwość, wdzięczność, obowiązkowość, szacunek, tolerancja itp.) prowadzących do  KRĘCIBAJKI.
5. Trzy magiczne koła.
Trzy koła zostaną podzielone na kolorowe pola. W pierwszym kole będą wypisane postaci (królewna, skarpetka, kapelusz...), w drugim czasowniki (gra, biega, patrzy...), a w trzecim przymiotniki i rzeczowniki (czerwony autobus, mały słoń, wesoły krokodyl...). Na każdym kole jest obrotowa strzałka. Dzieci kręcą strzałkami, a następnie układają zdania i bajki (indywidualnie lub grupowo) wykorzystując wylosowane określenia. Opowieści na pewno będą pełne humoru i pozwolą działać wyobraźni.
6. Zakręcona wstęga
Do ściany przymocowana będzie długa wstęga. Wypisane będą na niej różne hasła.
Dziecko może zawijać się w ten materiał i rozwijać do momentu, gdy ktoś krzyknie  STOP. Wyraz/zagadnienie, na którym się zatrzyma musi zostać użyte w bajce. Można szukać na wstędze dowolnej ilości wyrażeń.
7. Wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Podczas lekcji muzealnej  dowiemy się o życiu malutkiej Marysi w Suwałkach oraz poznamy bohaterów jej utworów, co zainspiruje nas do wymyślania własnych postaci do tworzonych bajek.
8. ,,Po co są bajki?" 
Na stronie internetowej szkoły  prezentowane będą wypowiedzi dzieci zachęcające do czytania.
9. Bohater mojej bajki.
Dzieci wspólnie z dorosłymi zaprojektują bohaterów swoich bajek. 
10. Pisanie własnej bajki.
Uczniowie będą pisali bajki, mając na uwadze wartości zgromadzone na ,,Drodze do Kręcibajki". Wspólnie z rodzicami i dziadkami ułożą teksty oraz wykonają ilustracje. 
11. Prezentacja książki.
Podczas spotkania okolicznościowego dzieci i dorosłych w szkole, zostaną przeczytane bajki, dotyczące właściwego zachowania i postępowania w stosunku do innych.
Bajki zaprezentowane będą też na stronie internetowej szkoły oraz podczas spotkań z przedszkolakami.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak. Wykorzystamy do tego salę lekcyjną oraz salę gimnastyczną. Ponadto, odbędzie się wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 Działania związane z realizacją projektu:
  - listopad 2021r. - prezentacja utworów, czytanie bajek przez rodziców w szkole, zabawy teatralne, tworzenie ,,Drogi do Kręcibajki,
 -  grudzień 2021r. - poznajemy kolejnych bohaterów bajek - wzbogacanie drogi o nowe ilustracje i drogowskazy, wykorzystanie ,,Trzech magicznych kół" i ,,Zakręconej wstęgi" do zabaw twórczych (bogacenie słownictwa, układanie zdań, bajek indywidualnie i zespołowo),
- styczeń 2022r. - wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach,  układanie ,,Drogi do Kręcibajki,  prezentacja wypowiedzi dzieci na stronie internatowej szkoły - ,,Po co są bajki?",
- luty 2022r. - ,,Bohater mojej bajki" - tworzenie postaci, pisanie bajek,
- marzec 2022r. - wspólnie z rodzinami pisanie i ilustrowanie bajek, 
- kwiecień 2022r. - praca nad drukiem książki, spotkanie okolicznościowe w szkole, prezentacja bajek.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna nie przeszkodzi w realizacji projektu. Wszystkie działania odbywać się będą w formie online. Jeśli nie uda się wycieczka do muzeum, to skorzystamy ze strony internetowej placówki. 
Podsumowanie akcji zorganizujemy w dogodnej sytuacji i czasie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad projektem uczniowie słuchają z uwagą lektur i innych utworów czytanych przez nauczyciela, kolegów oraz zaproszonych gości. Szukają własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym. Wypowiadają  się w formie uporządkowanej, stosując pauzy, zmiany intonacji, tempa i siły głosu. Wykonują eksperymenty językowe. Wyodrębniają postacie, zdarzenia, wskazują cechy i oceniają bohaterów.  Odwołują się w ocenie do zasad i wartości przekazanych przez wszystkich uczestników projektu. Eksperymentują, przekształcają teksty podczas opowiadań twórczych - ,,Kręcibajek". Rozumieją i nazywają emocje, uczucia innych osób - dostrzegają potrzebę tworzenia relacji. Stosują właściwą formę komunikacji werbalnej i właściwego zachowania, wyrażając empatię i szacunek dla innych. Prezentują swoje uzdolnienia plastyczne, w trakcie projektowania postaci występujących w bajkach oraz wykonywania dekoracji ściennej - drogi z postaciami oraz napisami - drogowskazami prezentującymi wartości godne naśladowania. Uczą się współpracy w grupie, nie tylko z rówieśnikami, ale i z dorosłymi. Identyfikują się z grupą społeczną, do której należą (grupa rówieśnicza, rodzina). W swoich działaniach odnoszą się do poznanych wartości, takich jak: godność, sprawiedliwość, miłość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, pomoc, uczciwość, wdzięczność, obowiązkowość, szacunek, tolerancja. Wspólnie z kolegami rozwiązują problemy podczas zabaw twórczych. Poznają fakty z życia małej Marysi oraz bohaterów jej utworów, w czasie wycieczki do muzeum. Prezentują efekty swojej pracy podczas spotkań z rodzicami, dziadkami oraz młodszymi kolegami. Pracując nad realizacją projektu wzbogacają się o wartości moralne, etyczne i estetyczne. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant zostanie wykorzystany na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu oraz dofinansowanie wycieczki dla uczestników.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe


Nasz pomysł jest wyjątkowy, bo proponujemy dziecku oderwanie się od komputera, telewizora, telefonu i poszukanie doskonałego ,,zamiennika" - bajki, książki. Angażując wszystkie zmysły, dziecko zaczyna tworzyć, spędza miło czas wolny i znajduje odpowiedzi na wiele pytań. Może dyskutować, recytować, śpiewać, rozwiązywać zagadki, tworzyć cudowne ilustracje, wykonywać kompozycje przestrzenne i wcielać się w role bohaterów, wykorzystując kostiumy i rekwizyty. W pewnym momencie zauważa, że można wymieniać się z kolegami poglądami na temat przedstawionych sytuacji,  być wysłuchanym i docenionym.
Pomysł nasz jest wartościowy, bo dziecko uczy się właściwych zachowań, zdobywa wiedzę na temat tego, co jest dobre, szlachetne i piękne.
Projekt jest wyjątkowy, dlatego że zapraszamy do udziału w nim rodziców i dziadków. Poprzez rozmowy w domu, spotkania w szkole, razem tworzymy wspólną ,,Kręcibajkę" prezentującą to, co jest w każdej rodzinie ważne i wartościowe - o czym warto pisać. 
Wyjątkowość projektu polega też na tym, że całe rodziny spędzają czas wolny, wspólnie działają, rozmawiają, słuchają się wzajemnie, szukają informacji, czy też wspominają książki z dzieciństwa. 
Działania podjęte w klasie zaowocują piękną, mądrą książką, uczącą właściwych zachowań, zaowocują poprawą relacji między uczniami oraz umożliwią prezentację ich uzdolnień. 
Dodatkowym atutem naszego projektu będzie wspaniała ,,ruchoma" instalacja w klasie wzbogacana sukcesywnie w trakcie roku szkolnego o nowe drogowskazy - wartości, wskazujące właściwą drogę do wspaniałej krainy -  Kręcibajki.
Warto więc podjąć trud, aby słowa tolerancja, szacunek, przyjaźń, pomoc, odwaga, współczucie, akceptacja i miłość nie były obce moim uczniom.
Opis realizacji

Opis realizacji

Wszystko udało się doskonale – powstała cudowna książka z bajkami ,,Kręcibajka” napisana wspólnie przez dorosłych i dzieci. Zaczęło się od słuchania bajek czytanych przez rodziców, rozmów, zabaw w teatr i wielu ćwiczeń doskonalących wypowiadanie się i pisanie. Potem była wizyta w muzeum, tworzenie ilustracji oraz wymiana doświadczeń. Ostatni etap to wymyślanie tekstów. Są znakomite.
Podczas uroczystego spotkania książka została wręczona autorom.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie było żadnych problemów. Wszyscy z wielkim zaangażowanie realizowali projekt.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie docenili takie wartości jak: współpraca, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja i przyjaźń. Uczyli się właściwych zachowań, zdobywali wiedzę na temat tego, co jest dobre, szlachetne i piękne. Podczas wielu działań wykazali się ogromną kreatywnością. Była praca i była zabawa (humor zawsze nam dopisywał). Myślę, że dzięki występom przed publicznością, dzieci mogły zaprezentować swoje uzdolnienia oraz pokonać tremę.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Od początku realizacji projektu umieszczaliśmy na stronie szkoły https://szkola-plociczno.pl/ informacje dotyczące podjętych działań oraz wykonaliśmy prezentację dokumentującą kilkumiesięczną pracę https://youtu.be/mKReJqsbCBw
Zachęcaliśmy  do czytania książek w każdy możliwy sposób ( zdjęcia, gazetki ścienne, film, prezentacja, spotkania z rodzicami oraz najmłodszymi uczniami i przedszkolakami.
Tłumaczyliśmy młodszym poprzez zabawy i dramy ,,myśl przewodnią" utworu.
Książki zostaną przekazane do bibliotek w naszej miejscowości.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że mamy wspaniałą, własną książkę, którą chcą mieć  w domu wszyscy słuchacze naszych bajeczek. 
Kolejny powód do dumy, to brak wśród uczniów klasy drugiej wypowiedzi typu: nie dam rady…, nie wiem jak zrobić…, ja nie potrafię…i.t.p. Coraz częściej słychać - spróbuję.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 Nie zmieniłabym żadnego punktu w harmonogramie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak

Adres

Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów