Numer projektu: 121
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

"DZIŚ LOKALNIE, JUTRO GLOBALNIE", CZYLI WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ W DUCHU LESS WASTE .

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest promowanie postaw przyjaznych planecie poprzez kreatywne działania społeczności szkolnej i lokalnej  nad tworzeniem ekologicznych toreb wielokrotnego użytku. 
 
Ponadto:  
1.      kształtowanie postawy świadomego konsumenta poprzez ograniczenie toreb foliowych w gospodarstwie domowym;
2.      zachęcanie społeczności szkolnej i  lokalnej do proekologicznych postaw; 
3.      stworzenie platformy dialogu na rzecz wspólnych działań proekologicznych;
4.      zachęcanie społeczności szkolnej i lokalnej do realizacji swoich pomysłów , niezależnie od zawodu;
5.      zacieśnienie więzi międzypokoleniowych;
6.       rozwijanie kreatywności  oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie; 
7.       promocja szkoły w regionie oraz kraju;
 
Projekt umożliwi uczniom rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz umożliwi rozwój umiejętności cenionych przez pracodawców ( m.in. praca zespołowa, kreatywność, myślenie logiczne,  dyskusja i podejmowanie decyzji).
Plan działania

Plan działania

1.  Rozpowszechnienie tematu projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej za pomocą mediów społecznościowych.
 2. Utworzenie zespołu.
 3. Spotkanie zespołu- opracowanie harmonogramu  działań nad projektem.
 4. Gromadzenie pomysłów przez koordynatora.
 5. Wybór najlepszych pomysłów ( materiał, wzory)  zgodnie z ustalonymi kryteriami ( np.  materiały ekologiczne, sposób wykonania )
 6. Realizacja pomysłów, czyli przygotowywanie toreb przy wykorzystaniu różnorodnych technik.
 7. Wykonanie i ocena przygotowanych produktów ( kolorystyka, kompozycja, prawidłowość wykonania, estetyka).
8.  Warsztaty dla społeczności szkolnej i  lokalnej nt. wykonywania ekologicznych toreb.
9. Rozpowszechniania toreb wśród społeczności lokalnej.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany na terenie szkoły w formie warsztatów ekologicznych, w okresie 17.01- 20.04.2022r.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej lub hybrydowej, planujemy organizować spotkania indywidualne bądź małych grupach  na terenie szkoły  ( z zachowaniem reżimu sanitarnego) oraz dodatkowo on-line na platformie edukacyjnej. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Zakładamy, że w trakcie realizacji projektu korzyści dla uczniów będą następujące:

1.      nawyk korzystania z toreb wielokrotnego użytku, a tym samym ograniczenie zużycie toreb w gospodarstwie domowym;
2.      motywacja do działań na rzecz ochrony środowiska;
3.      kształtowanie współpracy ze środowiskiem szkolnym oraz społecznością lokalną (  zacieśnienie więzi międzypokoleniowych);
4.      poczucie wspólnoty ze społecznością szkolną i lokalną:
5.      podejmowanie decyzji i dialogu;
6.      rozwój kreatywności i logicznego myślenia;
7.      samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
8.      zmiana postępowania poprzez ekologiczne postawy;

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Otrzymane pieniądze zamierzamy przeznaczyć na warsztaty ekologiczne dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania toreb.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Uważamy, że na rynku jest wiele gotowych toreb tego typu, jednakże chcemy  by młodzież naszej szkoły pokazała, że wspólna praca ze środowiskiem lokalnym na rzecz ochrony środowiska może przyczynić się do realizacji wspólnych pasji, zacieśnienia więzi, zdobycia nowych umiejętności i przyjaciół.

Szkoła

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Adres

Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów