Numer projektu: 188
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Segreguję odpady - migam, ale się nie migam!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest przygotowanie materiałów informacyjnych na temat segregacji odpadów w postaci plakatów oraz filmów instruktażowych w Polskim Języki Migowym. Efektem działań jest znajomość segregacji odpadów przez uczniów klasy czwartej, innych uczniów naszej szkoły oraz rozpropagowanie stworzonych materiałów innym placówkom dla dzieci z wadą słuchu.
Plan działania

Plan działania

Dzieci same będą uczestnikami zajęć dotyczących segregacji odpadów oraz stosowania zasady 3R – reduce,reuse, recycle. Uczniowie niesłyszący  z klasy czwartej nagrają materiał filmowy zapewniający dostęp do treści dla innych uczniów z wadą słuchu, którzy nie zawsze posługują się werbalnym lub pisanym językiem polskim. Język polski dla dużej grupy głuchych odbiorców jest językiem obcym, którym nie posługują się sprawnie.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w naszej szkole przy współpracy merytorycznej tłumacza PJM pracującego w Urzędzie Miasta Gdyni. Przygotowaliśmy „studio filmowe” z profesjonalnym oświetleniem oraz green screenem do realizacji projektu. W lutym uczniowie na lekcjach przyrody poznają zasady segregacji odpadów, na zajęciach plastycznych przygotują plakaty informacyjne. Na zajęciach technicznych będą miały miejsce ekowarsztaty, na którym będziemy dawać rzeczom drugie życie. W marcu uczniowie wraz z nauczycielem języka polskiego przygotują scenariusze filmików oraz skonsultują z tłumaczem języka migowego planowane treści. W kwietniu planowana jest realizacja filmów. Zaprezentowanie ich innym uczniom naszej szkoły oraz publikacja w mediach społecznościowych – tak, aby mogły służyć też one poszerzaniu wiedzy innych uczniów z wadą słuchu.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Uczniowie szkół specjalnych nawet w przypadku zawieszenia zajęć w szkołach mają dostęp do nauki stacjonarnej. Możliwe jest jednak realizowanie treści edukacyjnych związanych z projektem przez platformę Teams, a także nagrywanie filmików w domach oraz ich montaż przy wsparciu nauczycieli.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się, jak prawidłowo segregować odpady, ponieważ nadal popełniają błędy, a istniejące kampanie informacyjne nie są skierowane do osoby głuchej nie posługującej się językiem polskim w mowie i piśmie. Będą mogli spróbować swoich sił jako „aktorzy” oraz reżyserzy i scenarzyści i  współtworzyć filmy. Poznają nowe programy komputerowe, z których do tej pory nie korzystali. Nabiorą pewności siebie oraz poczucia, że mimo braku umiejętności posługiwania się językiem werbalnym ich głos jest ważny i „słyszalny”. Zajęcia plastyczne i techniczne wpłyną na rozbudzenie kreatywności członków grupy projektowej. Uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie plakatów informacyjnych oraz scenariusze filmów. Przy pomocy nauczyciela będą współreżysować oraz wspierać montaż materiałów, a także wcielać się w aktorów i tłumaczy języka migowego.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Efektem projektu ma być znajomość prawidłowych zasad segregacji i ich wdrożenie. Zależy nam na zakupie pojemników do segregacji odpadów do sal lekcyjnych oraz na szkolne korytarze. Część grantu chcemy przeznaczyć na niezbędne materiały papiernicze oraz nagrody dla uczestników projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nauczanie dwujęzyczne osób z wadą słuchu w Polsce właściwe nie istnieje. Dzieci niesłyszące i słabosłyszące uczą się w języku polskim , który często jest dla nich językiem obcym. Skutkuje to problemami ze zrozumieniem poznawanych treści. Przygotowanie filmów w PJM będzie wsparciem nie tylko dla grupy projektowanej w poznawaniu zagadnienia, ale też dla innych uczniów z wadą słuchu. Sam temat segregacji odpadów przy rosnącym zanieczyszczeniu odpadami jest kluczowy dla edukacji młodych pokoleń, również dzieci z niepełnosprawnością słuchową.
Filmy

Filmy

https://www.youtube.com/watch?v=2d1FBKQj1og
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zrealizować wszystkie założenia projektu. Powstał film instruktażowy na temat segregacji odpadów. Scenariusz i rekwizyty przygotowali uczniowie. Nauczyciele wsparli uczniów tylko podczas prac montażowych. Uczniowie przez kilka tygodni zbierali materiały do zajęć technicznych opartych na zasadzie 3R : reduce,  reuse,  recycle oraz przygotowali przestrzenne prace z rolek po papierze toaletowym i pojemnikach po jajkach podczas zajęć świetlicowych. Na lekcji przyrody poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów. Na plastyce przygotowali plakaty informacyjne.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Pojawiły się trudności techniczne - zamówione pojemniki do segregacji nie dotarły na czas. Podczas realizacji filmu uczniowie sobie jednak poradzili doskonale bez nich. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zrozumieli znaczenie segregacji odpadów przy systematycznie rosnącej liczbie zbędnych opakowań, które przy okazji każdych zakupów trafiają do naszego domu. Nauczyli się także, jak kreatywnie można wykorzystać śmieci. Poznali też nowe słowa w języku migowym.  Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję wystąpić przed kamerą, nauczyli się opanowywać tremę oraz kierować wzrok i migać w "oko" kamery.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasze działania skierowane są do społeczności osób z niepełnosprawnością słuchu. Otrzymali film edukacyjny dotyczący segregacji odpadów w PJM - języku, którym posługują się na co dzień.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej jesteśmy dumni z samodzielności i umiejętności współpracy naszych uczniów. Nauczyciel nie ingerowali w działania uczniów.  Efekty działań grupy projektowej to tylko ich zasługa - kreatywności, energii i chęci do działania naszych uczniów.  Nauczyciele wsparli uczniów tylko w  nauce znaków migowych oraz sprawach technicznych.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Inaczej zaplanowalibyśmy czas na realizację projektu. Za mało czasu zostawiliśmy na projekt filmowy. Dzieci czuły niedosyt, chciały rozbudować film o dodatkowe treści.  Zbliżający się okres wiosennej przerwy świątecznej uniemożliwił nam kontynuowanie działań.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na materiały plastyczne, pojemniki do segregacji odpadów, nowy green screen do naszego "szkolnego studia filmowego" oraz nagrody dla uczniów.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących

Adres

Hallera 9, 81-453 Gdynia

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów