Numer projektu: 316
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Gra towarzyska "Śmieciobranie" - pomagaj planecie, dobrze się bawiąc

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W swoim projekcie chcemy zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, wykorzystując elementy coraz popularniejszej w sektorze edukacji grywalizacji. Tworząc autorską grę ekologiczną, pragniemy nie tylko uświadomić uczniom istnienie pewnych globalnych problemów, ale również zaangażować i zaktywizować ich do działań na rzecz otaczającej nas przyrody.  

Jak informują nadleśnictwa polskie, co roku z lasów usuwa się aż 100 m3 odpadów. Pozostawiane przez ludzi śmieci:
 • zawierają substancje toksyczne i metale ciężkie, które dostają się do wód (w tym wody pitnej), powodując ich skażenie;
 • powodują rozwój bakterii chorobotwórczych i grzybów, które przenoszone są przez niektóre zwierzęta (takie jak muchy, komary czy szczury) zwabione zapachem rozkładu;
 • doprowadzają do obumierania roślin znajdujących się w pobliżu dzikich wysypisk;
 • skutkują wytworzeniem biogazów, które zanieczyszczają atmosferę oraz mogą w wyniku samozapłonu doprowadzić do pożaru;
 • stają się przyczyną okaleczeń oraz śmierci zwierząt. 

Dostrzegając fakt, że zaśmiecanie środowiska naturalnego pozostaje wciąż aktualnym problemem, postanowiliśmy, że w naszym projekcie skupimy się na przeciwdziałaniu tego zjawisku.

Dlatego też proponujemy młodzieży niebanalną, edukującą, proekologiczną i rozwijającą umysł rozgrywkę w "Śmieciobranie". Uczestnicy będą mogli pomóc zwierzętom ocalić przyrodę i wspólnie z nimi uprzątnąć odpady. Ten zaś, kto będzie najsprytniejszy i najszybciej zbierze śmieci każdego rodzaju, zostanie niekwestionowanym bohaterem lasu.

Zaprojektowana przez nas gra karciana zostanie dodatkowo wydrukowana na materiałach recyklowanych, tak aby nasz projekt był jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Oprócz samej rozgrywki, planujemy podczas naszych działań przeprowadzić również dyskusję z uczniami. 
Plan działania

Plan działania

Plan działania naszej grupy projektowej zawiera się w kilku prostych punktach:
1. Zaprojektowanie wersji papierowej gry:
 • Opracowanie mechaniki gry,
 • Stworzenie instrukcji,
 • Opracowanie projektu graficznego gry,
 • Wydrukowanie prototypu,
 • Przetestowanie prototypu i wprowadzenie ewentualnych poprawek,
 • Wydrukowanie pięciu egzemplarzy ostatecznej wersji.
2. Zaprojektowanie wersji komputerowej gry:
 • Modyfikacja mechaniki wersji papierowej,
 • Opracowanie kodu,
 • Stworzenie grafik,
 • Przetestowanie prototypu i naniesienie ewentualnych poprawek,
 • Osadzenie gry na serwerze. 
3. Przeprowadzenie zajęć w naszej szkole w oparciu o przygotowaną grę i autorski scenariusz.
4. Kampania reklamowa w mediach społecznościowych i udostępnienie wersji komputerowej szerszej grupie odbiorców. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Planujemy, aby nasz projekt został zrealizowany zarówno na terenie naszego Technikum - w warunkach klas szkolnych - jak i w przestrzeni wirtualnej. Jak wspominaliśmy, zależy nam na dotarciu do szerszej grupy odbiorców, a Internet daje ku temu doskonałą sposobność.

Harmonogram realizacji naszego projektu przedstawia się następująco:
 • 12. 2021 r. - 02. 2022 r. - przygotowanie wersji papierowej i komputerowej gry,
 • 03. 2022 r. - 04. 2022 r. - przeprowadzenie zajęć w naszej szkole z wykorzystaniem wersji papierowej gry oraz testy wersji komputerowej,
 • 05. 2022 r. - w razie wprowadzenia nauczania zdalnego, przeprowadzenie zajęć z uczniami naszej szkoły w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem wersji komputerowej,
 • 06. 2022 r. - promocja naszej gry w mediach społecznościowych oraz udostępnienie wersji komputerowej szerszemu gronu odbiorców. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Bez względu na to, czy w związku z rozwojem pandemii zostanie wprowadzona nauka zdalna bądź hybrydowa, poza wersją papierową, planujemy również stworzyć komputerowy odpowiednik naszej gry. W trakcie swoich działań chcemy bowiem dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, wykraczając poza naszą własną szkołę.

Dodatkowo, w swoich działaniach będziemy wspierać się narzędziami Microsoft Teams, ClickMeeting oraz - wychodząc naprzeciw współczesnym trendom - platformą Discord.  
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy naszej grupy projektowej będą odpowiedzialni zarówno za przygotowanie samej gry (wersji papierowej oraz komputerowej), jak i fazę realizacyjną (współprowadzenie zajęć z nauczycielem) oraz działania promocyjne. Dzięki temu poszerzą swoją wiedzę z obszaru ekologii, ale też nabędą kompetencje dydaktyczne oraz marketingowe. Celem lidera grupy projektowej jest pobudzanie kreatywności jej uczestników, stymulowanie myślenia innowacyjnego i zachęcanie do działań społecznych (w tym do współpracy w grupie).
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant pragniemy przeznaczyć na stworzenie prototypu papierowej wersji naszej gry oraz wydruk (na recyklowanym papierze) co najmniej 5 egzemplarzy, które następnie zostaną wykorzystane na realizowanych przez nas zajęciach. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Uważamy, że nasz pomysł zasługuje na realizację, ponieważ porusza te kwestie środowiskowe, które są wciąż palącym problemem o charakterze globalnym.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że wybrana przez nas forma realizacji nie tylko wpłynie na wyposażenie w wiedzę z obszaru ekologii objętych działaniem beneficjentów, ale realnie wpłynie na wprowadzenie dobrych praktyk, przyczyniając się do rozwiązania problemu zaśmiecania środowiska i jednocześnie będąc źródłem wspaniałej rozrywki.

Naszą siłą jest również multidyscyplinarność naszej grupy projektowej. Nad realizacją naszego pomysłu będą czuwać fotograficy, informatycy, programiści oraz pedagog szkolny, który jest pasjonatem przyrody i posiada doświadczenie w pracy z projektami. Szereg posiadanych przez nas kompetencji musi przełożyć się na sukces.

Więc może dacie nam szansę i zagracie razem z nami w "Śmieciobranie"?

Szkoła

Technikum TEB Edukacja

Adres

Dowborczyków 8, 90-019 Łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów