Numer projektu: 360
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Gimnastyka buzi i języka"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasz projekt będzie realizowany w formie gier i zabaw, które wspólnie z uczniami wymyślimy i przygotujemy. Pomoce dydaktyczne stworzymy z odpadów. Głównym celem projektu jest stymulowanie rozwoju mowy i języka uczniów, aby eliminować nieprawidłowości związane z wymową, poprawić funkcjonowanie dzieci w zakresie komunikacji oraz rozbudzać ich aktywność słowną. Poprzez systematyczne zabawy logopedyczne uczniowie utrwalą prawidłowe wzorce, poprawią sprawność artykulacyjną, oddechową i słuchową, przez co mowa stanie się bardziej zrozumiała dla otoczenia. Dzięki zajęciom dzieci będą chętniej się wypowiadać na różne tematy, nabiorą pewności siebie i wiary we własne możliwości. Dodatkowo dzieci dowiedzą się jak dbać o środowisko i co to jest recykling.
Plan działania

Plan działania

Zajęcia będą się odbywać minimum trzy razy w tygodniu z wychowawcą i raz w tygodniu z logopedą. Ćwiczenia będą wspierały terapię logopedyczną poprzez przygotowanie aparatu artykulacyjnego do poprawnej realizacji głosek oraz ćwiczyły właściwy tor oddechowy i doskonaliły funkcje słuchowe. Logopeda raz w tygodniu wspólnie z uczniami wymyśli grę lub zabawę logopedyczną, którą następnie wykonają wykorzystując głównie surowce wtórne. Logopeda przedstawi prawidłowy sposób wykonania zabawy (ćwiczenia). Wychowawca w kolejnych dniach będzie bawił się (ćwiczył) z uczniami, aby utrwalili prawidłowe wzorce. W projekt zaangażujemy również rodziców, którzy będą kontynuować ćwiczenia w domu. Logopeda będzie przygotowywał porady i wskazówki dla rodziców w formie poradnika, aby w poprawny sposób przeprowadzali ćwiczenia w formie zabaw w domu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w klasie pierwszej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. Zajęcia będą się odbywać w terminie: styczeń - maj 2022 w formie 5-10 minutowych zabaw z wychowawcą minimum trzy razy w tygodniu i cyklicznych spotkań z logopedą raz w tygodniu.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia edukacji zdalnej logopeda i wychowawca będą prowadzili zajęcia online poprzez Microsoft Teams. Zajęcia będą wyglądały podobnie jak stacjonarnie, tylko "burza mózgów" dotycząca zrealizowania zadania odbędzie się online. Uczniowie wspólnie z rodzicami wykonają pomoce logopedyczne i będą kontynuować zalecane ćwiczenia w formie zabaw w domu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za przygotowanie różnych odpadów, które przyniosą z domu. Wspólnie z nauczycielem muszą wykazać się pomysłowością w przygotowywaniu pomocy logopedycznych do wspólnych gier i zabaw. Dzięki temu dowiedzą się jak dbać o środowisko i co to jest recykling. Ponadto poprzez zabawy utrwalą prawidłowe wzorce, poprawią sprawność artykulacyjną i oddechową oraz rozwiną funkcje słuchowe.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana mogła by nam pomóc w realizacji projektu poprzez zakup:
- artykułów papierniczych (np. szary papier, bristol, bloki, krepa, kleje, taśmy klejące, pompony, oczka, papier ksero),
- laminarki i folii do laminowania, aby część wykonanych pomocy logopedycznych mogła nam dłużej posłużyć,
- drukarki, aby można było drukować szablony, karty z zadaniami logopedycznymi (np. do losowania z magicznego kartonu), plansze xxl do sklejania, poradników dla rodziców itp.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Oryginalność naszego pomysłu polega na tym, że potrafimy zrobić "coś z niczego". Uczniowie i rodzice dowiedzą się jak za pomocą odpadów zrobić pomoce logopedyczne, które w zabawny sposób poprawią zaburzone funkcje i kompetencje językowe niezbędne w codziennym życiu. Ponadto poruszymy kwestie dbania o środowisko poprzez recykling. W projekt zaangażujemy rodziców, którzy pomogą uczniom przygotować niezbędne do pracy materiały i będą kontynuować zabawy w domu. 
 Poprzez realizację projektu uczniowie zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, które są szczególnie istotne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Opis realizacji

Opis realizacji

Podczas realizacji projektu udało nam się stworzyć wiele przydatnych pomocy logopedycznych, które będą mogły być wykorzystywane przez uczniów przez kolejne lata :)
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Działaliśmy zgodnie z planem. Jedyny problem to nieobecności uczniów związane z kwarantanną lub chorobą.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji projektu uczniowie nabyli wiele kompetencji:
- poprzez wspólne wymyślanie i tworzenie pomocy nastąpiła poprawa funkcjonowania niektórych dzieci w zakresie komunikacji i ich aktywności słownej,
- poprzez własnoręcznie wykonane pomoce rozwinęli swoją kreatywność i pomysłowość, 
- poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem wykonanych pomocy usprawnili tor oddechowy, poprawili sprawność narządów artykulacyjnych oraz aparat słuchowy.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wykonane przez nas pomoce wykorzystaliśmy podczas imprezy integracyjnej z zaprzyjaźnionym przedszkolem i szkołą. Stworzyliśmy stanowiska, na których umieściliśmy między innymi nasze gry i zabawy. 
Pomoce logopedyczne wykorzystałam też podczas warsztatów z rodzicami dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Rodziny, podczas których pokazałam jak wspólnie z dzieckiem  mogą samodzielnie stworzyć ciekawe zabawki i wykorzystać je do ćwiczeń w atrakcyjny sposób.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się stworzyć tak wiele przydatnych gier i zabaw logopedycznych, z których będziemy mogli korzystać również w kolejnych latach.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nic, wszystko wyszło zgodnie z planem.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup:
- artykułów papierniczych potrzebnych do wykonania gier i zabaw logopedycznych, 
- laminarki i folii do laminowania, aby część wykonanych pomocy mogła nam dłużej posłużyć,
- drukarki, dzięki której mogliśmy drukować plansze, szablony, karty z zadaniami logopedycznymi,  poradniki dla rodziców itp.

Szkoła

Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie

Adres

Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów