Numer projektu: 408
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Mobilna oaza.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Problem ekologiczny. Ważnym zadaniem naszych czasów jest zmniejszenie wpływu antropogenicznego na warunki klimatyczne. Niektóre z najbardziej niebezpiecznych kierunków szkodliwego wpływu człowieka na przyrodę (i jego konsekwencje) to: zanieczyszczenie atmosfery; niszczenie flory; tworzenie warunków, w których warunki klimatyczne są naruszone, w szczególności wzrost temperatury. Aby przetrwać i nie doprowadzić planety do przemysłowej katastrofy, ludzkość jest zobowiązana do ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko, zwłaszcza na wyżej wymienione.
 Sposób rozwiązania. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji jest integracja terenów zielonych do środowiska miejskiego. Jedną z najważniejszych funkcji zieleni miejskiej jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń – zapobieganie smogu. Roślinność miejska powoduje spadek amplitudy temperatur, poprzez tworzenie latem «wyspy chłodu». Jednocześnie miasta borykają się z problemami związanymi z ograniczeniami przestrzeni. Dlatego naszą ideą jest tworzenie w przestrzeni miejskiej mobilnych oaz, kompozycja których będzie składa się z rzeźby ogrodowej z roślin, fontanny, fontanny solarnej z akumulatorem, pompy wodnej. Efekty mobilnych oaz: oczyszczanie powietrza i ochrona flory, woda dla ptaków, wykorzystywanie energii odnawialnej.
Główny cel projektu. Celem naszego projektu jest popularyzacja idei zmniejszenia wpływu antropogenicznego człowieka na przyrodę drogą integracji terenów zielonych do środowiska miejskiego. Istotą projektu jest samodzielne stworzenie uczniami szkoły rzeźb ogrodowych z roślin mobilnej oazy. Projekt jest interdyscyplinarny, bo przy go wykonywaniu uczniowie będą wykorzystywać wiadomości z zakresu takich przedmiotów: matematyki, chemii, biologii oraz zawodowych w kierunku «architektura krajobrazu». Efekty, jakie chcemy osiągnąć, realizując ten projekt: aktualizacja problemów ekologicznych; podniesienie przyrodniczych kompetencji uczniów; pobudzanie ciekawości, inspirowanie do aktywnego poszukiwania; kształtowanie kreatywności i pracy zespołowej uczniów; zapoznanie uczniów z nowymi technologiami wytwarzania formy dla rzeźb ogrodowych (drukarka 3D); wzrost wiedzy uczniów na temat planowania finansowego. 
Plan działania

Plan działania

Działania grupy projektowej w ramach projektu obejmują:
1. Poszukiwanie pomysłów na elementy mobilnej oazy.
2. Podział odpowiedzialności pomiędzy członkami zespołu projektowego co do wykonania prac związanych ze stworzeniem mobilnej oazy.
3. Planowania materiałów i miejsc do produkcji elementów mobilnej oazy.
4. Zakup materiałów dla elementów mobilnej oazy.
5. Produkcja elementów mobilnej oazy przez młodzież szkolną.
    Etapy tworzenia  są następujące:
- wytwarzania formy dla rzeźby ogrodowej za pomocą drukarki 3D;
- zakup ziemi, torfu do wypełnienia formy rzeźby ogrodowej według obliczeń matematycznych objętości figury;
- wybór roślin według następujących kryteriów: 1) oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń; 2) rośliny zimozielone; 3) odporny na mróz; 4) niewysokie; 5) dobrze rosną jak w miejscach słonecznych, tak i w cieniu; 6) dobrze rosną w każdej przeciętnej glebie; 7) szybko zadarniają powierzchnię; 8) nie wymagają częstego podlewania; 9) potrzebują uniwersalnego podłoża. 
- zakup roślin według obliczeń matematycznych;
- wysadzenie roślin do formy. 
6. Organizacja kompozycji elementów mobilnej oazy w wybranych terytoriach szkolnych miasta, które leżą blisko drogi z dużą ilością samochodów i mają ograniczoną ilość zieleni.  
7. Prezentacja mobilnej oazy spośród uczniów odpowiednich szkół, zaproszenie uczniów z innych szkół do odwiedzania.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły (przygotowanie: grudzień - luty; wykonanie: marzec). Mobilne oazy, stworzone w ramach projektu, będą zamieszczone na wybranych przyszkolnych terenach, które leżą blisko drogi z dużą ilością samochodów. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W naszym projekcie produkcja elementów mobilnej oazy będzie odbywać się na szkolnym podwórku w małych grupach. Dlatego na nasz pomysł nie wpływa wprowadzenie nauki zdalnej.     
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów. Projekt: 
– podnosi ekologiczną wiedzę młodzieży szkolnej;
– rozwija świadomość oraz odpowiedzialność ekologiczną;
– rozwija umiejętności pozyskiwania niezbędnej informacji;
– rozwija umiejętności planowania finansowego;
– uczy wykorzystywać w praktyce wiedzę z różnych przedmiotów (biologii, matematyki, informatyki, przedmiotów zawodowych);
– rozwija umiejętności współdziałania w grupie; 
– doskonali umiejętności planowania pracy indywidualnej oraz zespołowej. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy wykorzystać na zakup materiałów dla elementów mobilnej oazy.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Specyfika projektu polega na tym, że: 1) projekt tworzy pozytywny efekty dla ochrony środowiska; 2) projekt tworzy pozytywny efekty dla oświaty i rozwoju uczniów; 3) planowane elementy mobilnej oazy będą samodzielnie wykonane przez młodzież szkolną; 4) projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców; 5) projekt pomaga połączyć teorię i praktykę naukową; 6) projekt zachęca innych uczniów do podobnych działań w kierunku ochrony środowiska.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zrealizować 99% planu naszych działań. W ramach projektu było zrealizowano:
- wybór formy rzeźby ogrodowej;
- zakup materiałów dla elementów mobilnej oazy;
- produkowanie elementów mobilnej oazy przez młodzież szkolną;
- zakup ziemi dla rzeźby ogrodowej; 
- zakup roślin (rojniki, skalnica, rozchodnik) dla rzeźby ogrodowej; 
- wykonanie prac ogrodowych;
- prezentacja mobilnej oazy spośród uczniów w Dni Otwarty naszej szkoły.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W trakcie realizacji projektu pojawił się problem warunków atmosferycznych. Do pracy pożądana była ciepła pogoda bez deszczu. Musieliśmy więc poczekać na ciepłe i słoneczne dni, aby stworzyć rzeźbę ogrodową i posadzić rośliny.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji projektu uczniowie nauczyli się:
- stwarzać harmonogram prac, dzielić obowiązki; 
- przygotować kosztorysy oraz poszukiwać, dostępnych finansowo, rozwiązań;
- zarządzać zespołami rówieśniczymi. 
- odpowiadać za rezultaty własnej pracy. 
- praktykować swoi zawodowe umiejętności. 
-wykorzystywać w praktyce wiedzę z różnych przedmiotów: biologii, matematyki, informatyki, przedmiotów zawodowych.
- wykorzystywać własne zawodowe zainteresowania w życiowych sytuacjach.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności to:
- podniesienie przyrodniczych kompetencji uczniów;
- pobudzanie w uczniów ciekawości, inspirowanie do aktywnego poszukiwania;
- kształtowanie kreatywności i pracy zespołowej uczniów;
- rozwijanie w uczniów umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z różnych przedmiotów w praktycznych działaniach;
- zmiana świadomości uczniów, że każdy może mieć pozytywny wpływ na środowisko.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, że uczniowie naszej szkoły samodzielne stworzyli rzeźbę ogrodową z roślin dla mobilnej oazy z myślą o zmniejszeniu wpływu antropogenicznego człowieka na przyrodę. Udało się nam popularyzować naszą idee, dlatego nasi „mobilne oazy” powstaną w niedalekiej przyszłości przy Urzędzie Wojewódzkim, Kuratorium Oświaty oraz Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Florystycznej w Szczecinie. Dumni z tego, że o nas piszą w mediach: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,mobilna_oaza_stanie_min_na_walach_chrobrego_tak_uczennice_ze_szczecina_chca_walczyc_z_betonoza,id-40431.html?fbclid=IwAR3nMkmVqrzoPgPcllggxFt4gd-k3ftOkIIlmmnpFCior00TERCtGFVZjoc
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Pierwotnym pomysłem było tworzenie formy do rzeźby ogrodowej za pomocą  3D drukarki. Ale niestety okazało się to bardzo kosztowne finansowo. Wróciliśmy więc do tradycyjnej formy rzeźby ogrodowej. Ale najważniejsze jest to, że uczniowie zdobyli nową wiedzę na temat obsługi 3D drukarki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został w całości wykorzystany na zakup siatki i drutów metalowych dla rzeźby ogrodowej, usługi spawacza, zakup ziemi, roślin oraz fontanny.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/oyOfJdKmbNA

Szkoła

Prywatne Technikum w Szczecinie

Adres

ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów