Numer projektu: 37
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Sensoryczna przerwa – budujemy kącik doświadczenia świata

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Założenia:
W dobie pędzącego tempa życia i rozwoju technologicznego cywilizacji  coraz mniej uwagi poświęca się na doświadczenia świata przez dzieci różnymi zmysłami.  Jednak to właśnie stymulacja polisensoryczna jest  kluczowa w procesie właściwego rozwoju młodego człowieka. 
Dając naszym najmłodszym uczniom sposobność do chwili wytchnienia i zatrzymania się w świecie zmysłów chcielibyśmy stworzyć w naszej szkole Kącik Doświadczenia Świata w oparciu o metodę Snoezelen. Metoda ta zakotwiczona jest w  dostarczaniu różnorodnych, bodźców osobie przebywającej w specjalnie zaaranżowanym pomieszaniu zwanym salą doświadczania świata. Metodzie tej przyświecają dwa nierozerwalne cele:
- aktywizacja różnych zmysłów, czyli polisensorów
- relaksacja i odprężenie.
Badania wykazały, że:
·        aktywizacja poprzez przebywanie w Sali Doświadczania Świata przyczynia się do lepszej współpracy neuronów, a w konsekwencji do lepszej pracy mózgu ( Gino Gschwend ).
·        wyniki osiągnięcia przez dzieci wysokiego stopnia odprężenia ( Michelle Shapiro ) 
·        po sesji dzieci stają się spokojniejsze i łagodniejsze. Łatwiej przyswajają sobie i przepracowują materiał lekcyjny. Obserwuje się znaczny wzrost kreatywności. Stymulacja wielozmysłowa znosi blokady w uczeniu się ( Sybille Gunther ).
·        następuje znaczny wzrost możliwości nawiązywania komunikacji ( rozumienie sygnałów komunikacyjnych ) – Paul Prins. Holandia.
 
Kącik doświadczenia świata będzie przyjaznym mikro-światem, pozbawionym chaosu nakładających się na siebie stymulantów. To także okazja do odpoczynku dla młodego organizmu, który w szkole styka się z dużą ilością bodźców, których nie potrafi jeszcze niekiedy właściwie przetworzyć.
 
Cele:
Zakładamy następujące  cele:
·        poprawę koncentracji u dzieci
·        zwiększenie możliwości działania
·        wspomaganie percepcji i porządkowania bodźców.

Kącik sensoryczny:
·        wytwarza dobre samopoczucie i odpręża
·        pobudza zainteresowanie, wyobraźnię i kreatywność
·        organizuje i kierunkuje uwagę
·        wspomaga sprawność pamięci
·        niweluje lęk, a wprowadza w poczucie bezpieczeństwa
·        tworzy i pogłębia relacje międzyludzkie i komunikację’
·        zwiększenie umiejętności doświadczania otoczenia
·        trening odbierania podstawowych bodźców
·        redukcji deficytów i zaburzeń
·        integracja w strukturze społecznej
·        budowanie elementarnych relacji międzyludzkich ( komunikacja pozawerbalna )
·        zmniejszenie napięcia mięśni
·        spowolnienie i wyrównanie oddechu
 
Plan działania

Plan działania

Pierwszym etapem działań będzie zareklamowanie i rozpropagowanie pomysłu wśród rodziców, wychowawców oraz Rady Rodziców.
Wraz z zaangażowanymi rodzicami najmłodszych uczniów, tj. uczniów i uczennic klas 0-III, chcemy zaanektować część łącznika szkolnego na kącik sensoryczny. Naszym zamierzeniem jest skoncentrować się na zmyśle wzroku oraz dotyku. 
Planujemy stworzyć w pierwszej kolejności przyjemny kącik do odpoczynku od hałasów przerw szkolnych: 
- pomalować ściany w przyjaznym kolorze, przeznaczyć kilka kanap do odpoczynku dla dzieci, 
- stworzyć ścieżkę polisensoryczną składającą się z kamieni o różnych fakturach (np. kamień stworzony z szorstkich lub miękkich materiałów, itp.). 
Ten etap będzie tworzony wspólnie: uczniowie oraz rodzice i nauczyciele w/w klas.
Następnie planujemy zakupić dodatkowe wyposażenie kącika sensorycznego:
- magiczne akwarium UV, 
- świetlistą podłogę interaktywną 
- projektor z dźwiękiem oceanu
Całość stworzy miejsce służące doświadczaniu sensorycznemu świata, które będzie dostępne podczas przerw międzylekcyjnych, a także podczas lekcji, czy głośnego czytania dzieciom.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
Wielkie Rychnowo 53
Realizacja projektu: luty 2023 - bezterminowo 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów:
  • poprawa odbioru wrażeń sensorycznych
  • podniesienie wyników nauczania: czytanie, pisanie, liczenie
  • poprawa koncentracji uwagi i zdolności rozumienia poleceń
  • poprawa koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych
  • poprawa relacji z rówieśnikami poprzez podniesienie poczucia własnej wartości i umiejętności kontrolowania swoich emocji 

Korzyści dla nauczycieli:
  • możliwość uzyskania lepszych efektów nauczania
  • kształtowanie postawy współpracy i samokontroli
  • zyskanie miejsca do aktywnego spędzania czasu (o walorach terapeutycznych)

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na zakup niezbędnego, atestowanego sprzętu sensorycznego:
- magicznego akwarium UV, 
- świetlistej podłogi interaktywnej
- projektora z dźwiękiem oceanu

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jest to unikatowy projekt, a znaczenie polisensorycznego doświadczania i poznawania świata dla intensywnej fazy rozwoju młodego mózgu naszych uczniów jest olbrzymie.
Po pierwsze: stwarzamy warunki do optymalnego wspierania rozwoju mózgu dziecka.
Po drugie: podnosimy kompetencje społeczne uczniów poprzez poprawę integracji bodźców napływających wszystkimi zmysłami i lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości. W konsekwencji uczymy dzieci adekwatnie reagować na różne sytuacje, także społeczne.
Po trzecie: rozwijamy kreatywność i wyobraźnię dzieci.
Realizacja tego projektu wnosi też długoterminową korzyść dla całej społeczności szkolnej - jest on bezterminowy.  Rozwijanie polisensoryczne w edukacji wczesnoszkolnej będzie miało pozytywne efekty również w klasach starszych.  Inwestycja w rozwój dziecka jest najlepszą inwestycją. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Adres

Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów