Numer projektu: 102
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Przemiana Biblioteki Szkolnej

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

            Celem projektu jest modernizacja i remont biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie.  Biblioteka szkolna to bardzo ważne i niezwykłe miejsce. 

             Biblioteka jest przyjazna uczniom i chętnie przez nich jest odwiedzana  nie tylko ze względu na konieczność wypożyczania lektur szkolnych. Szkolna biblioteka to miejsce spotkań, źródło wiedzy i zabawy, a przede wszystkim niezwykła przestrzeń kreatywnych poszukiwań ! Ze względu na ważną rolę jaką pełni biblioteka szkolna w procesie nauczania i wychowania potrzebna jest jej zmiana i dostosowanie się do współczesnej cyfrowej rzeczywistości. Nowoczesne wnętrza zawsze bardziej przyciągają czytelników i zachęcają do odwiedzenia biblioteki. 

Niech biblioteka będzie miejscem ciszy relaksu. Niech będzie można w niej usłyszeć cichą muzykę, posiedzieć i poczytać, albo tylko posiedzieć i… być! Cicha, spokojna biblioteka może stać się schronieniem dla osób nadwrażliwych słuchowo. Mamy ich w szkołach coraz więcej. Wszechobecny w szkole hałas, krzyki kolegów, głośne zabawy, bieganie sprawiają im fizyczny ból. Wizyta w bibliotece może być kojącym balsamem.

Biblioteka jest miejscem działającym  prężnie, realizuje wiele zajęć o charakterze wychowawczym. Nauczyciel tam pracujący wykazuje się pomysłowością i zaangażowaniem na wielu płaszczyznach.  Biblioteka co roku przystępuje do wielu akcji i programów promujących czytelnictwo: Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka Wielki Człowiek, Dzień Biblioterapii, konkurs Nakręceni na Czytanie itp. Biblioteka uzyskała certyfikat promocji czytelnictwa i jest nagradzana i wyróżniania w wielu konkursach i akcjach. 

Remont i modernizacja to wyzwanie i ważna potrzeba dla lokalnego społeczeństwa. Użytkownikami biblioteki są nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele oraz rodzice, którzy korzystają z biblioteki na miejscu. Ważną rolą biblioteki jest ścisła współpraca z świetlicą szkolną, której działania nawzajem się uzupełniają w  prowadzeniu warsztatów i spotkań. Świetlica jest czynna codziennie od 7:00 do 17:00. Uczniowie w niej przebywający mogą korzystać z biblioteki szkolnej. Jest to dużym plusem gdyż na miejscu  czytelnicy mają dostęp do informacji i literatury. Celem prac remontowych prowadzonych w bibliotece jest dostosowanie pomieszczeń do nowoczesnych standardów i zmieniających się potrzeb różnych grup czytelników. Wykonane prace modernizacyjne i nowoczesna aranżacja wnętrz stworzą odpowiednie warunki lokalowe do wprowadzania oferty wykraczającej poza tradycyjne funkcje biblioteki, w tym umożliwią podnoszenie kompetencji informacyjnych i cyfrowych uczniów.
Modernizacja biblioteki szkolnej w Kowalewie pozwoli na stworzenie nowoczesnej przestrzeni na miarę początku trzeciej dekady XXI wieku, otwartej na potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego, funkcjonalnej, przystosowanej do nowych technologii, pobudzającej wyobraźnię. Głównie myślimy o zakupie nowych regałów.  Nowoczesna biblioteka spełni również nieocenioną rolę w kształtowaniu kompetencji czytelniczych u kolejnych roczników naszych uczniów.
Plan działania

Plan działania

- odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do pomalowania
- przeniesienie książek
- pomalowanie ścian w pomieszczeniach biblioteki
- ustawienie nowych regałów
- uporządkowanie księgozbioru
- usunięcie niepotrzebnych rzeczy
- Wymiana i uzupełnienie wyposażenia podyktowana jest bieżącymi i przewidywanymi potrzebami biblioteki. Pozwoli również na nowoczesne zorganizowanie przestrzeni biblioteki spełniające oczekiwania użytkowników – otwartej, atrakcyjnej, wygodnej i wielofunkcyjnej oraz ułatwiającej pracę bibliotekarzowi.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce to Biblioteka w Szkole Podstawowej w Kowalewie
- rozpoczynamy w grudniu
- jeśli się uda prace zaplanowaliśmy na okres ferii 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Prace będą trwały z zastosowaniem zaleceń w razie nauki zdalnej
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

- kompetencje społeczne
- obywatelskie
- przedsiębiorczości
- kreatywności
-  innowacyjności
-  umiejętność planowania
- organizowania, 
-  analizowania, 
- oceny, 
- zarządzania i wdrażania projektu oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na zakup wymarzonych regałów do biblioteki szkolnej, siedzisk i wzbogacenie księgozbioru
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 Biblioteka jest najbardziej pożądanym miejscem w szkole. Aktywna czyli pełna inwencji, pomysłów ukierunkowanych na ucznia, nauczyciela i rodzica. Jej rola nie powinna sprowadzać się tylko do wypożyczania, ale przede wszystkim do organizowania życia szkolnego na każdym etapie edukacyjnym. Aktywna to też idąca z duchem czasu, gdzie współczesna technologia wypiera jej anachroniczny obraz, a bibliotekarka jest kreatywnym innowatorem, facylitatorem i animatorem społeczności szkolnej. Dla naszej społeczności to ważny projekt. Biblioteka jest sercem naszej szkoły od dawna nie była remontowana jej metamorfoza będzie ważnym wydarzeniem dla uczniów i mieszkańców Kowalewa.

.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie

Adres

Szkolna 5, 89-200 Kowalewo

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów